Lietuvos Respublikos Seimas

Mykolas Sleževičius

(1882 - 1939)

Gimė 1882 m. vasario 21 d. Raseinių apskrityje, Viduklės valsčiuje, Dremblių kaime.

1901 m. baigė Mintaujos (Latvija) gimnaziją, 1907 m. - Odesos universiteto Teisės fakultetą.

1905 m. gruodžio 4 –5 d. dalyvavo Lietuvių suvažiavime Vilniuje.

Nuo 1913 m. - advokatas.

Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno Rusijoje. Dirbo draugijos Nukentėjusių dėl karo šelpti centro aparate.

1917 – 1918 m. Vyriausiosios lietuvių tarybos Rusijoje pirmininko pavaduotojas, pirmininkas. 1918 m. kalintas Voronežo kalėjime.

1918 12 26 – 1919 03 12 vadovavo II Ministrų kabinetui. 1919 04 12 – 1919 10 7 vadovavo IV Ministrų kabinetui, taip pat eidamas Užsienio reikalų ministerijos valdytojo pareigas. 1926 06 15 – 1926 12 17 vadovavo XIII Ministrų kabinetui, taip pat buvo užsienio reikalų ir teisingumo ministras.

Steigiamojo Seimo, I Seimo, II Seimo, III Seimo narys.

1926 m. pasirašė Lietuvos – TSRS nepuolimo sutartį.

Nuo 1927 m. - Kauno savivaldybės, Tarptautinio banko, Kredito banko Kaune juriskonsultas, užsienio prekybos firmų atstovas Lietuvoje.

Nuo 1907 m. - Lietuvos demokratų partijos, vėliau pasivadinusios socialistų liaudininkų partija, Centro komiteto narys, sekretorius, pirmininkas. 1918 – 1922 m. - Socialistų liaudininkų demokratų partijos įkūrėjas ir pirmininkas. 1922 – 1936 m. - valstiečių liaudininkų sąjungos CK pirmininkas.

Nuo 1925 m. Lietuvos advokatų tarybos narys, vėliau – pirmininkas.

Redagavo “Lietuvos ūkininką”, “Lietuvos žinias”, “Bendriją”, bendradarbiavo “Varpe”.

Domėjosi teatru, buvo aktorius ir režisierius. Išvertė į lietuvių kalbą dramos kūrinių.

Mirė 1939 m. lapkričio 11 d. Kaune.
Naujausi pakeitimai - 1999 08 09.

*
 Pradžia  >  Istorija  >  Steigiamasis Seimas (1920-1922)  >  Seimo nariai

LR Seimas