Lietuvos Respublikos Seimas

Kalba Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seime 2000 m. rugpjūčio 16 d.

Sveikinu Pasaulio lietuvių Seimą Lietuvos valstybės Seime. Dar kartą įsitikinome, kad Pasaulio lietuviams Lietuva ir Vilnius tai pasaulio centras. Po 50-ties metų sukapojimo į gabalus ir lietuvijos išcentravimo po visus kontinentus šiandien vėl turime laisvą Lietuvą. Bet Lietuva gali vėl būti pasaulio centru lietuviams tik išlikdama nepriklausoma valstybe. Kaip per pusę šimtmečio pasaulio lietuviai padėjo dar sykį atkurti politiškai pripažintą Nepriklausomą Lietuvą, taip dabar visi kartu turime išlaikyti ją atvirą ir nepriklausomą, sustiprinti ją kaip Vakarų demokratijų civilizacinės šeimos narę. Gravitacija atgal į pasišiaušusį Vakarams posovietinį narvą būtų pražūtinga mūsų demokratijos pasiekimams ir viltims. Čia ne tik mes, kažką darantys Lietuvoje, bet ir Pasaulio lietuvija ir ją įkūnijanti Pasaulio lietuvių bendruomenė turi daug nebaigto darbo. Tegul būna daug kur, visur jumyse juntama ne tik rūpestis, bet ir pašaukimas kaip įtvirtinti Lietuvą Vakarų civilizacinėje erdvėje. Kaip atsverti buvusios okupuojančios valstybės norą vėl eiti į Baltijos sceną šeimininkės vaidmenyje. Kaip atsverti bauginimus, spaudimą ir papirkimą. Kaip gaivinti lietuvių širdyse garbės jausmą. Štai keli uždaviniai, kad mūsų pasaulio centras išliktų ir kad jis išliktų patrauklus.

Aš tariuosi, kad Jūsų asmenyje galiu kreiptis į visus Pasaulio lietuvius Lietuvos reikalu ir dar konkrečiau. Jūs gerai suprantate kas yra Lietuvos Nepriklausomybės garantijos už Lietuvos ribų. Apie tai girdėjau šiandien kalbant iš ryto per radiją, apie tai žodį tarė ir jo Ekscelencija Vyskupas P. Baltakis. Nepriklausomybės ir ūkio pakėlimo garantija yra Šiaurės Atlanto Aljansas - NATO. Paaiškinkite Jūs, kurie suprantate, paaiškinkite sesėms ir broliams Lietuvoje, kurie yra žiauriai ir intensyviai klaidinami. Nenustebkite pamatę gana dideliame Kauno laikraštyje publikaciją, kad Lietuva dabar jau militaristinė valstybė, kurioje vien kariuomenei skiriamas dėmesys ir lėšos, o kariuomenei vadovauja kažkokie "amerikonai". Jūs iš tolo atpažinsite, kieno tai balsas. Lietuvoje ne visi nori atpažinti.

Turbūt Jums, kaip ir mums, seniai nusibodo ir tie argumentai, kurie iš tikrųjų yra paskutiniai argumentai prieš Lietuvos narystę NATO, kad Rusija turi į mus neva kažkokių teisių todėl, kad mes buvome Sovietų Sąjungos dalis, sovietinė respublika. Mums tai tikrai nusibodo ir mes priėmėme specialų įstatymą dėl sovietų okupacijos žalos atlyginimo. Tai nuskambėjo, turėjo atgarsio, ir tas žodis dabar yra įkirstas į sąmonę ir Lietuvoje, ir Rusijoje, ir Vakaruose. Okupacija. Okupuota valstybė nebuvo sovietų respublika. Štai tą aš norėčiau, kad jūs taip pat perduotumėt ir lietuvių bendruomenėms ir per jas kitų šalių visuomenėms - kad toks argumentas, kokį mes išgirdome kaip atsakymą iš Maskvos, kad Lietuva apskritai nebuvo okupuota, būtų sutinkamas su pasibjaurėjimu ir juoku.

Štai yra kalba apie Lietuvos būvį, apie jos teisinį statusą ir praeityje nuo 1940 metų, ir ateityje, nes tokiu atveju argumentas prieš Lietuvos laisvę pasirinkti yra sunaikintas.

Dar vienas bruožas, kurį jūs galite matyti iš tolo ir galite manyti, kad tai atsitiktiniai dalykai, o aš norėčiau, kad jis būtų teisingai matomas - tai demonstratyvios fašizmo apraiškos. Jos nėra kokios nors savaime atsirandančios, kaip kokie skustagalviai kitose valstybėse, ar tai būtų Rusijoje, ar Vokietijoje, ar dar kur nors. Tai yra būdas kompromituoti Lietuvą, o jeigu Lietuva bus šiuo būdu kompromituojama ir sėkmingai kompromituojama, ji gali atsidurti tarptautinėje izoliacijoje, o izoliacija nebūna ilga. Tada laimi kita gravitacija - gravitacija į Rytus. Štai kodėl aš nemanau, kad tai atsitiktiniai reiškiniai, kai kurie nors bedarbiai berniukai nežinia iš kur turi daug pinigų plėtoti savo veiklą. Aš noriu, kad lietuviai visur pasaulyje tai gerai suprastų ir žinotų, ką atsakyti į priekaištus, kurių netrūksime išgirsti: "štai pas jus svastikos, štai pas jus nacių vėliavos, štai jūsų naujieji politikai".

Prašau paramos. Ačiū už jūsų dėmesį. (Plojimai)
Naujausi pakeitimai - 2000 08 17.
Genė Kurilienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio pareiškimai

LR Seimas