Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio susitikimas su Europos Komisijos delegacijos vadovu,ambasadorimi Henriku Ernestu Šmigelovu (Henrik Ernst Schmiegelow)

Šiandien Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis priėmė Europos Komisijos delegacijos vadovą, ambasadorių Henriką Ernestą Šmigelovą (Henrik Ernst Schmiegelow), baigiantį kadenciją Lietuvoje. Pareigūnas sakė į Lietuvą žiūrįs su dideliu optimizmu ir matąs geras mūsų šalies perspektyvas. Lygindamas savo darbo pradžią Lietuvoje su dabartimi, ambasadorius pastebėjo, jog stipriai pasikeitė visuomenės požiūris į Europos Sąjungą. Jam pradėjus darbą Vilniuje 1996 m. pavasarį, čia nekalbėta apie Europos Sąjungą kaip aktualų dalyką. Spauda nepriimdavusi medžiagos, atseit "mūsų skaitytojams tai neįdomu". Dabar pokyčiai dideli ir pozityvūs. Takoskyrą padarę 1996 m. rudens rinkimai. Tada pajudėjo reformos. Itin teigiamai svečias atsiliepė apie visų partijų vadovų sutarimą dėl Lietuvos narystės šioje organizacijoje, pareikštą susitikimo su Europos Komisijos komisaru G. Fergoihenu (Gunter Verheugenn). H. E. Šmigelovo nuomone, Lietuva sėkmingai derasi su Europos Sąjunga, ir tai leis tikėtis rezultatyvios proceso pabaigos. Ambasadorius patikino, jog Briuselis taip pat suinteresuotas sėkminga Lietuvos ir ES derybų pabaiga. Tai, kad Lietuva padarė žymią pažangą, niekam nekelia abejonių. Todėl svečias, jog šių metų rudenį Europos Komisijos vertintojų parengta ataskaita apie mūsų šalies pažangą bus teigiamai įvertinta Briuselyje.

H. E. Šmigelovas teigiamai vertino Seimo darbą, priimant ir derinant svarbiausius ES krypties įstatymus. Itin gerų žodžių susilaukė A. Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė. Ambasadorių stebina jos drąsa ir ryžtas imtis tokių svarbių reformų, turint tiek mažai laiko.

Susitikimo metu pasikeista nuomonėmis apie prieš kelias dienas pasibaigusią Donorų konferenciją. H. E. Šmigelovo nuomone, Lietuva puikiai suorganizavo tokį didelį renginį, kuris pateisino ir netgi pranoko lūkesčius.
Naujausi pakeitimai - 2000 07 03.
Loreta Zakarevičienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio susitikimai

LR Seimas