Lietuvos Respublikos Seimas

LKDP pirmininkas ir Valdyba

Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas

prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius

Lietuvos krikščionių demokratų partijos valdyba

Algirdas Saudargas

Valdybos pirmininkas

Julius Beinortas

Valdybos narys

Kęstutis Cirtautas

Valdybos narys

Petras Gražulis

Valdybos vicepirmininkas

Povilas Katilius

Valdybos narys

Kazimieras Kryževičius

Valdybos narys

Kazimieras Kuzminskas

Valdybos vicepirmininkas

Faustas Meiženis

Valdybos narys

Arvydas Mikutis

Valdybos narys, atsakingasis sekretorius

Gražina Paliokienė

Valdybos narė

Stasys Pilikauskas

Valdybos vicepirmininkas, iždininkas

Dr. Arimantas Juvencijus Raškinis

Valdybos narys

Dr. Albertas Šimėnas

Valdybos narys

Jonas Šimėnas

Valdybos narys

Juozas Vaičiulis

Valdybos narys

 

Lietuvos krikščionių demokratų partijos sekretoriatas:

Adresas: Pylimo 36/2

Vilnius 2001

Tel.: (8-22) 626126; 626128

Faks. (8-22) 227387

El. paštas: lkdp@takas.lt
Naujausi pakeitimai - 2000 07 18.
Aleksandras Graželis

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Frakcijos  >  Krikščionių demokratų frakcija  >  Apie LKDP

LR Seimas