Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pareiškimas

Apie birželio 13-osios įstatymo teisinę ir valstybinę prasmę

2000 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo. Tuo būdu sistemiškai užbaigtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo teisinis pastatas. 1990-1992 m. buvo įvardinta šalis agresorė ir aneksatorė, jos politinė kaltė ir Lietuvos piliečiams, visuomeninėms bei valstybės institucijoms padaryta materiali žala; visuotiniame piliečių referendume iškeltas žalos atlyginimo reikalavimas. 1996 m. pabaigoje žengta toliau. Okupuotos Lietuvos ginkluotąjį pasipriešinimą Seimas pripažino valstybės kova, rezistentus partizanus – Lietuvos kariuomene, o jos vadovybę – vienintele teisėta valdžia to meto Lietuvoje. SSRS paveldėtojai Rusijai 1996 m. Strasbūre prisiėmus dalinį turto grąžinimo ir kompensacijų Baltijos šalims įsipareigojimą, tačiau jo nevykdant, o kitai kaltininkei Vokietijai sąžiningai apsisprendus išmokėti panašias kompensacijas piliečiams, Lietuva dabar žengė baigiamąjį šios krypties įstatymų leidybos žingsnį, priėmė SSRS okupacijos žalos atlyginimo įstatymą. Taip elgiasi suvereni valstybė, įpareigota ginti savo piliečių teises, stengtis atgauti jų ir institucijų turtą arba kompensacijas.

Seimas žengė šį žingsnį tinkamu ir galbūt paskutiniu tinkamu laiku. Tai tarsi antspaudas po Kovo 11-osios Aktu, nuosekli, logiška pabaiga, kuriai kitos sudėties Seimas gal ir stokotų politinės valios. Dabar Lietuvos Nepriklausomybė teisiškai įtvirtinta kiek tik buvo galima.

 

Vytautas Landsbergis

2000 m. birželio 26 d.

 
Naujausi pakeitimai - 2000 06 26.
Genė Kurilienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio pareiškimai

LR Seimas