Lietuvos Respublikos Seimas

Kalba IAE uždarymo Donorų konferencijoje, Vilnius, 2000 m. birželio 20 d.

 

Gerbiami svečiai,

Ponios ir Ponai,

 Galbūt, nėra visiškai tikslu sveikinti Jus kaip svečius. Jūs čia atstovaujate pirmąsias Europos Sąjungos šalis-nares ir ne tik šalis-nares, kurios pasirengę kartu su Lietuva dirbti dėl branduolinio saugumo pasaulyje. Mes turim išspręsti uždarymo problemą, pirmiausia pradėdami šios dviprasmės įmonės uždarymu. Didžiulių lėšų reikalauja ne tik pats uždarymas, bet ir šio regiono žmonių problemų, aplinkos užteršimo, o taip pat energijos kompensavimo Lietuvai problemų sprendimas. Kita vertus, šios palikimo problemos yra ne tik Lietuvos, bet Europos. Štai todėl Jūs ir esate čia kaip draugai ir bendradarbiai. Jūs atstovaujate vieningos Europos sąžinei Lietuvai duotą garbės žodį ir realistinį požiūrį į mūsų bendrus tikslus. Moraline ir politine prasme Jūsų parama yra Europos Sąjungos patikinimas mūsų žmonių akyse.

Linkiu kuo geriausios sėkmės šiame darbe mums visiems - mano šaliai, šalims-donorėms, o taip pat visoms valstybėms ir vyriausybėms, kurios, sekdamos jūsų pavyzdžiu, prisijungs prie mūsų rytoj.

Nuoširdžiai ačiū.
Naujausi pakeitimai - 2000 06 20.
Genė Kurilienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio pareiškimai

LR Seimas