Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio pareiškimas dėl Lietuvos pakvietimo pradėti narystės Europos Sąjungoje derybas

Lietuva gavo oficialų pakvietimą pradėti tikras derybas dėl siekiamos narystės Europos Sąjungoje. Tai mūsų atlikto darbo ir pažangos pripažinimas, o sykiu ir atsiveriantis išmėginimas, ką sugebėsime, kiek būsime pasiryžę ir pasirengę.

Tikrai džiaugsminga, kad nebesame nejaukioje "pilkojoje zonoje", o esame besivienijančios demokratinės Europos erdvėje, ir durys aiškiai atvertos būsimai narei Lietuvai. Baigiantis dešimtiesiems išsivadavimo metams, žengėme dar vieną žingsnį tolyn nuo Sovietų Sąjungos į normalių valstybių bendriją.

Sveikinu visus Lietuvos piliečius, kurių darbas ir ištvermė padeda valstybei eiti į priekį.
Naujausi pakeitimai - 1999 12 13.
Loreta Zakarevičienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio pareiškimai

LR Seimas