Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio nuomonė dėl rytoj numatomo Rusijos ir Baltarusijos sutarties pasirašymo Maskvoje

Sutartis, kurią numato pasirašyti Rusijos Prezidentas Borisas Jelcinas ir Aleksandras Lukašenka, iškels klausimą visoms demokratinėms šalims, pirmiausiai Europos Tarybos narėms - tai Aleksandro Lukašenkos konstitucinių įgaliojimų klausimas ir pasirašyto dokumento teisinė vertė. Būtent ta prasme pasirašymas tampa iššūkiu ir tarptautinės padėties aštrinimu.

Lietuvai, kuri stengiasi palaikyti normalius darbinius santykius su Baltarusijos faktine valdžia, tai bus nelengvas išmėginimas. Valstybės požiūris, mano manymu, turėtų būti svarstomas pasitarime pas Prezidentą, o taip pat konsultuojantis su kaimyninėmis demokratinėmis šalimis. Tuoj ateis laikas ir konsultacijoms su Europos Taryba ir ESBO.

Kita vertus, kai Rusija atvirai prisiima atsakomybę už padėtį Baltarusijoje, tai situacija darosi tik aiškesnė.
Naujausi pakeitimai - 1999 12 09.
Loreta Zakarevičienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio pareiškimai

LR Seimas