Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio susitikimas su Ch. Patenu - Europos Komisijos Komisaru užsienio ryšiams.

lietuvos Respublikso Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis Briuselyje susitiko su Ch. Patenu - Europos Komisijos Komisaru užsienio ryšiams.

Pokalbio dalyviai teigiamai vertino EK sprendimą rekomenduoti deryboms dar šešias valstybes ir visas kandidates traktuoti vienodai. Ch. Patenas pripažino Lietuvos pasiekimus ir neabejoja, jog ES viršūnių susitikime Helsinkyje Komisijos rekomendacijos bus patvirtintos. Baltijos jūros regionas, pasak Vytauto Landsbergio, labai natūraliai sujungs šiaurinę ir pietinę ES dalis. Kaliningrado sritis liks specifine sala naujosios Europos žemėlapyje ir vienaip ar kitaip integruosis. Seimo Pirmininko teigimu, puolamosios ginkluotės kiekiui šioje teritorijoje neturi būti abejingas nė vienas senojo žemyno gyventojas. Kita vertus, didelė kariuomenės koncentracija šioje srityje lėmė ir lemia itin didelį jos užterštumą. Tuo jau yra rūpinęsis ir JAV Kongresas.

Seimo Pirmininkas, Ch. Pateno prašymu, pasidalino savo mintimis apie Rusijos dabartį ir galimą įvykių raidą ateityje.

Daug dėmesio susitikimo metu skirta Lietuvos vaidmeniui regione. Seimo Pirmininkas patikino, jog Lietuva nuosekliai dirba stabilumo užtikinimo bei geros kaimynystės santykių srityje. Komisaras atidžiai išklausė informaciją apie Lietuvos bei Kaliningrado srities bendradarbiavimą. Ch. Patenas pritarė Vytautui Landsbergiui, jog Lietuva savo veiksmais padeda šiam regionui palaipsniui integruotis į europinius reikalus. Seimo Pirmininkas tiki, jog su laiku ir Kaliningrado sritis taps Europos dalimi. Vytauto Landsbergio nuomone, didesnis Europos Komisijos dėmesys šiam kraštui teigiamai įtakotų regioną.

Susitikimo metu Ch. Patenas aukštai įvertino “Šiaurės dimensijos” iniciatyvą ir pastebėjo, jog tai labai svarbus momentas, koordinuojant ES politiką šiaurinėje pusėje. Ch. Patenas informavo Vytautą Landsbergį, jog ateinančių metų pradžioje žada vykti į Kaliningradą, ir priėmė kvietimą prieš tai užsukti į Lietuvą.
Naujausi pakeitimai - 1999 12 06.
Loreta Zakarevičienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio susitikimai

LR Seimas