Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio ir kitų ES plėtros procese dalyvaujančių šalių parlamentų pirmininkų susitikimas su Europos Parlamento Prezidente Nikol Fonten (Nicole Fontaine).

Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis Briuselyje, Europos Parlamente, dalyvavo Europos Parlamento Prezidentės Nikol Fonten (Nicole Fontaine) susitikime su ES plėtros procese dalyvaujančių šalių parlamentų pirmininkais. Tai tradicinis, jau aštuntasis tokio pobūdžio susitikimas.

Savo pasisakyme Vytautas Landsbergis pažymėjo, jog Europos Sąjunga tampa labiau konsoliduota ir geriau pasirengusi pokyčiams bei išbandymams. Ateinančiais metais vyksianti Tarpvyriausybinė Konferencija, pasak Seimo vadovo, padarys svarbų žingsnį, reformuojant ES institucijas. “Ši Konferencija – tai ES namų darbai plėtros procese”, sakė Vytautas Landsbergis. Jis pažymėjo, jog Lietuva įdėmiai stebės Konferencijos darbą. Seimo vadovas aukštai vertino Europos Parlamento rezoliuciją, kurioje ES narės kviečiamos palaikyti nuolatinį dialogą su šalimis-kandidatėmis.

Vytautas Landsbergis pastebėjo, jog Lietuva laukia ES viršūnių susitikimo Helsinkyje, kad būtų jau oficialiai pakviesta pradėti derybas su šia organizacija. “Pakvietimas taps kertiniu akmeniu ne tik mūsų kelyje į Europos Sąjungą, bet bus ir ypatingai svarbus, kuriant naują ES plėtros architektūrą”, kalbėjo Seimo Pirmininkas.

Vytautas Landsbergis teigė, jog tuo būdu Baltijos jūros pietryčių pakrantėje – nuo Estijos iki Lenkijos, kartu su Lietuva ir Latvija – atsiras vieninga grupė besiderančių valstybių,būsimų ES narių. “Baltijos jūra, kurią apkabina Europos Sąjunga, tai įkvepiantis ir padrąsinantis paveikslas, dėl kurio verta dirbti”, pabrėžė Seimo Pirmininkas. Savo pasisakyme jis paminėjo ir nelengvus Lietuvai 1999-uosius metus bei Parlamento ir Vyriausybės sprendimą palaipsniui uždaryti Ignalinos atominę jėgainę. Vytautas Landsbergis informavo visus susirinkusius apie formuojamą specialią Vyriausybinę struktūrą, kurios užduotis - planuoti ir koordinuoti su jėgainės uždarymu susijusią veiklą bei iš ES ateinančios finansinės paramos paskirstymą. Seimo Pirmininkas pažymėjo jau šiais metais Lietuvą pasieksiančią pirmąją EK pažadėtą finansinę injekciją, o taip pat būsimą Donorų klubą, kuriame jis tikisi dalyvaujant visas ES nares.

Vytautas Landsbergis atkreipė dėmesį ir į Lietuvos vaidmenį bei indėlį plėtojant tarpparlamentinius ryšius Baltijos-Vidurio Europos regione.
Naujausi pakeitimai - 1999 12 06.
Loreta Zakarevičienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio susitikimai

LR Seimas