Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio susitikimas su E. Landaburu – Europos Komisijos Regionų Generalinio Direktorato generaliniu direktoriumi.

Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis susitiko su E. Landaburu – Europos Komisijos Regionų Generalinio Direktorato generaliniu direktoriumi. Seimo vadovas pasveikino pareigūną su paskyrimu į vieną svarbiausių EK postų – Europos Sąjungos plėtros Generalinio direktorato Generaliniu direktoriumi. Dėl to E. Landaburas dabar dažniau tiesiogiai bendraus su Lietuva.

Pasak E. Landaburo, regioninė politika yra viena svarbiausių ES sričių, kuriai skiriama didžiulė biudžeto dalis. Laikomasi nuostatos, jog tarp ES narių neturi būti ryškių turtinių skirtumų. Solidariomis ES narių pastangomis užtikrinama parama dar atsiliekančioms šalims arba jų regionams. Vytauto Landsbergio teigimu, Lietuvos žmonėms būtina aiškiai parodyti, kokius privalumus teikia buvimas ES šeimoje, nes dar gausu gandų ir gąsdinimų. Pasak E. Landaburo, analogiška situacija buvo ir Ispanijoje, pradėjus derybas dėl narystės ES. “Mes turim padėti Jums įtikinti gyventojus”, sakė pareigūnas. Kita vertus, ir Lietuva turi aktyviau reikštis, kad toliau nuo jos esančios Europos valstybės gautų kuo daugiau informacijos apie šią Baltijos šalį.

E. Landaburas informavo Vytautą Landsbergį apie ES finansuojamas transporto bei aplinkosaugos vystymo programas, kuriose nuo kitų metų galėtų sėkmingai dalyvauti ir Lietuva, jau pakviesta narystės deryboms. Seimo vadovas teiravosi, kokios galimybės gauti finansavimą ir užbaigti Kauno vandens valymo įrenginių statybą. Remiant Švedijai, jau baigti mechaninio valymo darbai. ES pagalba labai praverstų statant biologinio valymo liniją.

Susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta regioniniam bendradarbiavimui. Lietuva, pasak Seimo Pirmininko, savo regioninę politiką kuria, atsižvelgdama į ES šalių patirtį ir nori tapti aktyvia ES regioninės paramos naudotoja. Vytautas Landsbergis išsamiai papasakojo apie Lietuvos bendradarbiavimą su kaimyninėmis valstybėmis. Daug dėmesio pokalbio metu Lietuvos ir Kaliningrado srities ryšiams. Lietuva, padėdama šiam regionui įvairiais atžvilgiais, tuo pačiu padeda jam jaustis Europos dalimi.
Naujausi pakeitimai - 1999 12 06.
Loreta Zakarevičienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio susitikimai

LR Seimas