Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio susitikimas su Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoriumi prie NATO Gerhardu fon Moltke

Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis NATO būstinėje Briuselyje susitiko su Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoriumi prie šios organizacijos Gerhardu fon Moltke. Diplomatas prisiminė savo kelionę po Baltijos valstybes bei viešnagę Lietuvoje. Jo teigimu, tai buvo puiki proga pamatyti ir įsitikinti, kokios skirtingos yra šios šalys. Vilniaus architektūra, pasak G. Moltkės, aiškiai liudija apie Lietuvos ryšius praeityje su pietine Europos dalimi.

Pokalbio metu daugiausia dėmesio skirta Europos saugumo užtikrinimo problemoms. Vytautas Landsbergis prisiminė buvusio NATO Generalinio sekretoriaus Manfredo Vernerio Briuselyje jau 1992 metais išsakytą mintį, jog Lietuva turi būti įtraukta į bendrą saugumo sistemą, nes tai valstybė nebijanti įsipareigoti ir galinti tuos įsipareigojimus vykdyti.

Seimo Pirmininkas pažymėjo, jog Lietuva nemažai nuveikė stabilumo užtikrinimui regione. Ji nekeičia savo užsienio politikos prioritetų - šalis aktyviai rengiasi narystei Šiaurės Atlanto Aljanse. G. Moltkė aukštai vertino Lietuvos karinį pasiruošimą ir sveikino šalies sprendimą karinio biudžeto apimtis įtvirtinti įstatymu. Ambasadoriaus teigimu, Lietuva padarė labai didelę pažangą kelyje į narystę NATO. G. Moltkė įsitikinęs, jog ties pasiektu nebus sustota, ir mūsų šalis sėkmingai pasieks užsibrėžtą tikslą.

Susitikimo metu kalbėta apie padėtį Kaliningrado srityje ir Lietuvos bendradarbiavimą su šiuo regionu, apie padėtį Rusijoje ir Baltarusijoje. G. Moltkė pastebėjo karinio mąstymo augimo tendencijas Rusijoje. Vokietijos diplomato teigimu, tai sutrikusios šalies reakcija, tačiau Vakarų valstybės turėtų atkreipti į tai dėmesį ir bandyti įtakoti Rusiją. “Kokia įtaka didesnė: Vakarų įtaka Rusijai ar Rusijos -Vakarams?”, klausė Vytautas Landsbergis. Baltarusijos problemos sprendimo Seimo vadovas patarė ieškoti Maskvoje. G. Moltkė sutiko, jog be Rusijos paramos dabartinė Baltarusija negalėtų egzistuoti. Susitikime dalyvavęs Lietuvos ambasadorius prie NATO Linas Linkevičius pastebėjo, jog Šiaurės Atlanto Aljansas per mažai dėmesio skiria tam, kas vyksta Baltarusijoje.

Seimo Pirmininkas informavo diplomatą apie Lietuvos ir Lenkijos strateginės partnerystės plėtojimą regione. Abi valstybės deda daug bendrų pastangų siekiant užtikrinti stabilumą šioje Europos dalyje. To paties siekia ir strateginio trikampio valstybės – Lenkija, Danija ir Vokietija. Vytautas Landsbergis pasiūlė šį trišalį bendradarbiavimą išplėsti, prijungiant Lietuvą ir trikampį paverčiant keturkampiu. “Tai būtų stabilizuojantis faktorius, stabilumo žiedas Europoje”, teigė Seimo vadovas. G. Moltkė teigiamai įvertino šią idėją, kurios realizavimui reikalingas politinis darbas.
Naujausi pakeitimai - 1999 12 06.
Loreta Zakarevičienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio susitikimai

LR Seimas