Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio susitikimas su NATO Generaliniu sekretoriumi Lordu Robertsonu.

Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis Briuselyje NATO būstinėje susitiko su šios organizacijos Generaliniu sekretoriumi Lordu Robertsonu.

Susitikimo metu daugiausia dėmesio buvo skirta NATO plėtros klausimams. Lietuvos Parlamentas, pasak Vytauto Landsbergio, yra dėmesingas saugumo ir transatlantinės integracijos problemoms. Seimo vadovas priminė, jog Lietuvos Parlamento priimtas krašto apsaugos sistemos finansavimą užtikrinantis įstatymas Vakaruose buvo įvertintas itin teigiamai, o Estija paskubėjo sekti savo kaimynės pavyzdžiu. Vytautas Landsbergis informavo Lordą Robertsoną ir apie neseniai Seime įkurtą NATO komitetą. Lietuva, pasak Seimo vadovo, neabejoja, jog Šiaurės Atlanto Aljansas laikysis atvirumo nuostatos visoms pasirengusioms prisijungti šalims-kandidatėms. Atisakymas šios nuostatos, kam nors diktuojant iš išorės, visai neįsivaizduojamas, o Lietuva tikisi laikyti egzaminus jau 2002-siais metais. Lordas Robertsonas patikinino, kaad NATO plėtros procesas yra tolydus ir dinamiškas. Ši organizacija nėra politikų klubas, tai gerai išvystyta karinė sąjunga. Plėtra, pasak Generalinio sekretoriaus, nėra ir varžybos. Aljansas priims tik tinkamai pasirengusias kandidates, atsižvelgdamas į kiekvienos jų dalykinius privalumus.

Susitikimo metu Seimo Pirmininkas išsamiai papasakojo apie Lietuvos ir Lenkijos strateginę partnerystę bei bendradarbiavimą saugumo srityje, taip pat apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendras pastangas, kuriant stabilumo zoną Baltijos jūros regione. “Tokiu būdu tarnaujam ne tik sau”, pastebėjo Seimo vadovas. Lordas Robertsonas prisiminė ir teigiamai vertino trijų Baltijos valstybių iniciatyvą įkurti karinį koledžą Tartu mieste ir pritarė Vytauto Landsbergio nuomonei, jog Lietuva savo politinėmis pastangomis ir veiksmais padeda plėsti stabilumo juostą Europoje. NATO Generalinis sekretorius itin teigiamai vertino Lietuvos karių dalyvavime taikos palaikymo operacijose Balkanuose, pastaruoju metu - Kosove. “Tai labai didelis dalykas mažai šaliai”, pažymėjo Lordas Robertsonas. Lietuva, pasak Vytauto Landsbergio, tokiu būdu išreiškė savo politinę poziciją ir parodė pasauliui esanti ir būsianti kartu su NATO.

Susitikimo metu pasikeista nuomonėmis apie situaciją Rusijoje ir Baltarusijoje. Seimo Pirmininkas pastebėjo, jog Vakarų valstybėms artėja rimtas išbandymas: kaip jos traktuos galimą Rusijos ir Baltarusijos sąjunginę sutartį, pasirašytą įgaliojimų nebeturinčio Baltarusijos Prezidento.

Lordas Robertsonas, išklausęs Vytauto Landsbergio informaciją apie Lietuvos ir Kaliningrado srities bendradarbiavimą, itin teigiamai vertino mūsų šalies pastangas priartinti šią Rusijos dalį prie Europos. Pokalbio dalyviai sutarė, jog Kaliningrado srities demilitarizavimas yra bendra Europos problema, o sykiu kelias spręsti aplinkos užteršimo bei ekonominio augimo reikalus.

Seimo Pirmininkas pakvietė NATO Generalinį sekretorių dalyvauti ateinančių metų balandžio mėnesį Vilniuje rengiamoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje aptarti NATO vaidmenį besikeičiančioje Europos saugumo aplinkoje. Konferencija rengiama Lietuvos ir Slovėnijos iniciatyva. Šios dvi valstybės, Aljanso viršūnių susitikime Vašingtone buvo įvardintos, kaip labiausiai pasirengusios narystei NATO. Lordas Robertsonas padėkojo už kvietimą ir informavo būsiąs Lietuvoje ateinančių metų pavasarį.
Naujausi pakeitimai - 1999 12 06.
Loreta Zakarevičienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio susitikimai

LR Seimas