Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio susitikimas su Austrijos Federalinės Tarybos Prezidentu Jurgenu Vaisu (Jurgen Weiss) ir viceprezidente Ana Hazelbach (Anna Haselbach)

Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, su oficialiu vizitu viešėdamas Vienoje, susitiko su Austrijos Federalinės Tarybos Prezidentu Jurgenu Vaisu (Jurgen Weiss) ir viceprezidente Ana Hazelbach (Anna Haselbach). Federalinę Tarybą – žemesniuosius Parlamento rūmus - sudaro Austrijos žemių deleguoti parlamentarai.

Susitikimo metu daug dėmesio skirta Europos Sąjungos plėtros procesui. ES, pasak J. Vaiso, apimdama vis daugiau Europos valstybių turi tik stiprėti. Vytautas Landsbergis pažymėjo, jog Lietuvai svarbu jausti, kad integracija yra bendras Europos valstybių tikslas. Specifinę sąjungą imituojančioje Rytų kaimynystėje, yra jėgų, vis dar svajojančių apie dominavimą Lietuvoje. Nepaisant gerų Lietuvos ir Rusijos santykių, didesniu agresyvumu pasireiškianti kaimyninės valstybės krizė sukelia tam tikro nerimo. Lietuva pasirengusi ir toliau dirbti, kad neaštrėtų Europos ir Rusijos santykiai. J. Vaisas pripažino, jog Lietuvai, kaip kaimyninei šaliai, tenka ypatingas vaidmuo bendraujant su Rusija.

Pokalbio metu pasikeista nuomonėmis dėl atominių jėgainių Europoje perspektyvų. J. Vaisas ir A. Hazelbach itin teigiamai vertino Lietuvos sprendimą uždaryti Ignalinos atominę elektrinę. Vytautas Landsbergis informavo austrų kolegas apie EK sprendimą paremti Lietuvą techniškai ir finansiškai šiame žingsnyje. Sprendimas atsisakyti jėgainės, teikiančios apie 80% visos elektros energijos, kelia naujus uždavinius, būtent, alternatyvių šaltinių paieškas bei vietos infrastruktūros perorganizavimą. Austrų parlamentarai pritarė Seimo Pirmininko nuomonei, jog šiuos sudėtingus uždavinius įmanoma išspręsti tik bendromis Lietuvos ir Europos Sąjungos pastangomis. Pasak A. Hazelbach, jėgainės uždarymas neturi neigiamai atsiliepti šalies ūkiui bei žmonių pragyvenimo lygiui, ir nė viena šalis tokio uždavinio viena negali išspręsti. Parlamentarės teigimu, Austrija, Lietuvai palaipsniui stabdant IAE, gali padėti ir mokslinės pagalbos srityje, ypač ieškant alternatyvių elektros energijos šaltinių, skatinant bioenergetikos vystymą. Pasak A. Hazelbach, ypatingą dėmesį valstybės, kurių teritorijose veikia atominės jėgainės, turi skirti tų įmonių saugumo problemoms. Vytautas Landsbergis pritarė vicprezidentės nuomonei, jog visų nelaimingų atsitikimų atominėse jėgainėse priežastis buvo darbuotojų nerūpestingumas bei pripratimas prie tartum nereikšmingo pavojaus.
Naujausi pakeitimai - 1999 11 25.
Loreta Zakarevičienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio susitikimai

LR Seimas