Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio susitikimas su Austrijos Nacionalinės Tarybos parlamentarais

Vytautas Landsbergis, lankydamasis Vienoje Austrijos Nacionalinės Tarybos Prezidento H. Fišerio kvietimu, susitiko su Austrijos parlamentarais. Pasak jų, Austrija įdėmiai stebėjo įvykius Lietuvoje ir puikiai supranta šalies siekius įsijungti į Europos Sąjungos narių eiles. Lietuva, pasak Vytauto Landsbergio, yra integraciniame kelyje į ES. Lietuva, šalia kurios Rytuose formuojasi kita sąjunga, puikiai supranta savo atsakomybę ir geopolitinę svarbą Europos saugumui. “Pirmą kartą mūsų ir Europos istorijoje Rusija atsidūrė vakaruose nuo Lietuvos”, pastebėjo Vytautas Landsbergis. Tačiau Karaliaučiaus kraštas gali anksčiau integruotis į Europą, negu tikroji Rusija.

Susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta problemoms, susijusioms su atominės energetikos ateitimi Europoje. Austrų parlamentarai pabrėžė, jog Nacionalinėje Taryboje atstovaujamos 4 parlamentinės partijos vieningai sutaria dėl ateities – visa Europa turi gyventi be atominių jėgainių. Austrų parlamentarai itin teigiamai vertino Lietuvos sprendimą dėl palaipsnio Ignalinos atominės elektrinės uždarymo. Jie patikino, jog Austrija laikosi tvirtos nuomonės, jog atominės jėgainės atsisakiusi šalis neturi patirti kokių nors nuostolių. Turtingesnės valstybės, pasak austrų kolegų, privalės remti tokius žingsnius ir finansiškai prisidėti prie uždarymo problemų sprendimo. Seimo Pirmininkui informavus apie EK pasiryžimą skirti Lietuvai rimtą techninę bei finansinę paramą, apie valstybių Donorių konferenciją bei Donorų klubą, austrų parlamentarai patikino, jog ir jų valstybė neliks nuošaly.

Vytautas Landsbergis, austrų parlamentarų prašymu, informavo apie Lietuvos santykius su Rusija, Baltarusija ir Kaliningrado sritimi. Lietuva, pasak Seimo vadovo, suderina savo integracinį apsisprendimą su geros kaimynystės santykiais. Su Baltarusija, kurios režimas neturi analogų Europoje, Lietuva palaiko normalaus bendradarbiavimo ryšius, tuo būdu švelnindama situaciją. Kaliningrado sritį Vytautas Landsbergis įvardijo kaip ypatingą visoje Europoje regioną. Pasak Seimo Pirmininko, Lietuva vaidina svarbų vaidmenį, padėdama šiam kraštui artėti prie Europos. Vytautas Landsbergis priminė, jog Kaliningrado regiono užterštumas – tai tarptautinė problema, susijusi su kariniu Rusijos buvimu šiame krašte.

Susitikimo metu kalbėta apie dvišalių santykių plėtojimą. Austrijos parlamentarai patikino, jog artimiausiu metu Nacionalinėje Taryboje turėtų atsirasti draugystės su Lietuva grupė. Vytautas Landsbergis pasisakė už intensyvesnius kultūrinius mainus, ragino kolegas skatinti Austrijos verslininkus daugiau investuoti Lietuvoje. Pasiremdamas draugystės su Zalcburgo žeme pavyzdžiu, Seimo Pirmininkas, teigė, jog miestų bei regionų susibroliavimo, municipalinių ryšių plėtojimas itin teigiamai įtakoja dvišalius santykius.
Naujausi pakeitimai - 1999 11 25.
Loreta Zakarevičienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio susitikimai

LR Seimas