Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko susitikimas su Europos Plėtros ir rekonstrukcijos banko viceprezidentu Joachmu Jahnke

Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis šiandien susitiko su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko delegacija, vadovaujama viceprezidento Joachimo Jankės (Joachim Jahnke). Pokalbyje dalyvavo ir Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Andrius Kubilius. Svečiai, pakankamai gerai informuoti apie dabartinę situaciją Lietuvoje, pažymėjo, jog į mūsų šalį, nors ji ir nedidelė, kreipiamas ypatingas dėmesys.

Susitikimo metu kalbėta ir apie "Mažeikių naftos" komplekso privatizavimą. Svečiai pažymėjo priklausą tarptautinių finansinių organizacijų grupei, finansuojančiai ekonominius projektus. ERPB yra suinteresuotas dalyvauti finansuojant "Mažeikių naftos" modernizavimą ir konkurencingumą. Jie pradėsią dirbti šia kryptimi iškart po sutarties tarp Lietuvos ir "Williams International" pasirašymo. Pasak J. Jankės, Lietuvos naftos komplekso privatizavimas yra neišvengiamas ir būtinas, o ERPB pasisako už kuo greitesnę šio proceso eigą. Svečių teigimu, reikalingas stiprus strateginis užsienio investuotojas į šią pramonės šaką, nes be to įmonė mirs. Į "Mažeikių naftą" reikia žiūrėti plačiau, ne tik Lietuvos mastu, nes privatizuota įmonė vaidins ypatingą vaidmenį visame regione. Pokalbyje, įsijungus A. Kubiliui, paminėta kelios idėjos dėl Lietuvos Vyriausybės įsipareigojimų "Mažeikių naftai" ir galimo jų palengvinimo.

Daugiausia dėmesio susitikimo metu skirta ERPB vaidmeniui uždarant Ignalinos atominę elektrinę. Svečių nuomone, Seimo priimtas sprendimas dėl IAE buvo savalaikis ir labai geras. J. Jankė itin gerai įvertino patvirtintą Nacionalinės energetikos strategiją. Bankas pasirengęs aktyviai dirbti, sprendžiant daugelį finansinių problemų, susijusių su jėgainės uždarymu. Svečiai patikino, jog jau dirbama, stengiantis užtikrinti reikalingų lėšų kaupimą ir tikslingą jų panaudojimą. 200 mln. eurų dotacija Lietuvai 10-čiai metų nebekelia abejonių. Ligi šių metų pabaigos bus įkurtas specialus valstybių-donorių fondas projektams Lietuvoje finansuoti. Trys valstybės jau įsipareigojo dalyvauti šioje pagalboje. J. Jankė tikisi fonde sukaupti daugiau lėšų, negu planuoja Europos Komisija. ERPB rūpinsis tuo "kaip Lietuvos sąjungininkai". Svečiai neabejoja efektyvia kur kas platesne "Donorų konferencijos" parama. Donorai, pasak J. Jankės, nori būti įsitikinę, jog tie, kuriems padedama, turi tuos pačius tikslus. Taip pat numatoma atskirų valstybių pagalba per dvišalius susitarimus su Lietuva. Bus remiama eilė komercinių projektų kaip, pavyzdžiui, "Baltijos žiedas", Elektrėnų įmonės aplinkosaugos problemų sprendimas, Kauno šilumos ūkio sutvarkymas, Kruonio stoties veiklos planavimas. EPRB nepasisako prieš elektros linijos iš Lietuvos į Lenkiją tiesimą. Bankas, pasak svečių, pasirengęs dirbti, sprendžiant socialines Visagino ir Ignalinos regiono problemas, rengiant ir finansuojant alternatyvių energijos šaltinių paieškos projektus. Svečiai įsitikinę, jog IAE palaipsnis uždarymas vyks sėkmingai, be tokių "siaubinančių" išlaidų, kurios rodomos spaudoje.

Svečiai susitikimo metu informavo, jog ypatingą dėmesį EPRB skiria Lietuvos bankinei sistemai, rengia kelis gerus Lietuvai naudingus bankų privatizavimo projektus.
Naujausi pakeitimai - 1999 10 28.
Loreta Zakarevičienė

*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas  >  Seimo vadovai  >  Seimo Pirmininko V. Landsbergio susitikimai

LR Seimas