Lietuvos Respublikos Seimas

Stasys Šilingas

(1885 - 1962)

Gimė 1885 m. lapkričio 11 d. Vilniuje. Turėjo barono titulą.

1905 m. baigė Vilniaus I gimnaziją. 1912 m. baigė Maskvos universiteto Teisės fakultetą.

1914 m. grįžo į Lietuvą. Buvo Vilniaus lietuvių banko valdybos, vėliau tarybos narys.

1914 – 1917 m. - Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto narys.

1915 – 1917 m. atstovavo lietuvių organizacijoms prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos sudarytoje Atskirojoje taryboje tremtinių gyvenimui tvarkyti.

1917 m. – Petrograde įsteigtos Lietuvių tautos tarybos Rusijoje pirmininkas.

1918 m. Vilniuje išrinktas Lietuvos valstybės tarybos nariu ir prezidiumo antruoju pirmininko pavaduotoju, 1919 – 1920 m. – pirmininku.

1920 – 1926 m. Kaune dirbo teisininko darbą.

I Seime ir II Seime atstovavo Ūkininkų sąjungai.

XIV Augustino Voldemaro (1926 12 17 – 1929 09 23) Ministrų kabinete – teisingumo ministras iki 1928 m. vasario 4 d. XVI Juozo Tūbelio (1934 06 12 – 1935 09 06), XVII Juozo Tūbelio (1935 09 06 – 1938 03 24) Ministrų kabinetuose – teisingumo ministras.

Politinės veiklos pradžioje buvo artimas socialdemokratams. 1917 m. – vienas Santaros partijos kūrėjų, vėliau – Lietuvos ūkininkų sąjungos narys.

Šaulių sąjungos pirmininko pavaduotojas, centro valdybos pirmininkas. Švedijos – Lietuvos draugijos narys.

Vienas Lietuvos meno kūrėjų draugijos organizatorių. Komisijos Meno rūmų reikalams tvarkyti narys. M.K.Čiurlionio galerijos, meno mokyklos steigėjas.

Vienas iš “Aušrinės” steigėjų.

1941 m. birželio 14 d. tarybų valdžios suimtas, ištremtas į Krasnojarsko kraštą. 1953 m. perkeltas į invalidų namus Ukrainoje. 1961 m. grįžo į Lietuvą.

Mirė 1962 m. lapkričio 13 d. Kelmėje.

 

 
Naujausi pakeitimai - 1999 10 28.

*
 Pradžia  >  Seimų istorija

LR Seimas