Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Albinas VAIŽMUŽIS

Albinas VAIŽMUŽIS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas Biržų - Kupiškio (Nr. 48) apygardoje,
iškėlė Lietuvos valstiečių partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: alvaiz@lrs.lt

Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Gimė 1936 m. birželio 1 d. Panevėžio rajono Prūselių kaime, ūkininkų šeimoje.

1955 m. baigė Panevėžio I vidurinę mokyklą, 1958 metais - Joniškėlio žemės ūkio technikumą. 1960-1965 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją.

1958-1960 m. dirbo Panevėžio rajono "Sodelių" kolūkio vyriausiuoju agronomu, 1961-1963 metais - to paties rajono Maženių kolūkio valdybos pirmininku. 1964-1969 metais -"Sodelių" kolūkio vyriausiuoju agronomu, pirmininko pavaduotoju.

1970-1979 metais - Kupiškio žemės ūkio valdybos vyresnysis, vėliau - vyriausiasis agronomas. 1980 m. paskirtas rajono Agrochemijos susivienijimo pirmininku, Žemės ūkio valdybos viršininko pavaduotoju. 1981-1991 metais - Kupiškio rajono "Antašavos" kolūkio valdybos pirmininkas. 1991 metais, reformuojant kolektyvinį žemės ūkį, paskirtas laikinuoju administratoriumi, vėliau išrinktas žemės ūkio bendrovės "Antašavos centras" valdybos pirmininku.

1958-1970 m. buvo Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės deputatas. 1981-1986 metais - Antašavos apylinkės deputatas, 1986-1992 metais - Kupiškio rajono tarybos deputatas.

Lietuvos agronomų seklyčios narys, Žemdirbių sąjungos prezidiumo narys, Lietuvos TSR nusipelnęs agronomas. Jam suteiktas Kultūros žymūno vardas.

Buvo TSKP narys, nuo 1994 metų - Lietuvos valstiečių partijos pirmininkas.

Moka rusų kalbą.

Žmona Aldona, sūnūs - Audrius ir Dalius.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinių ryšių su Austrijos Respublika, Japonija, Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Kanada, Izraelio Valstybės Knesetu, Vokietijos Federacine Respublika grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas