Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Antanas Napoleonas STASIŠKIS

Antanas Napoleonas STASIŠKIS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: Antanas.Stasiskis@lrs.lt, anstas@lrs.lt

Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Gimė 1933 m. rugsėjo 21 d. Utenos apskrities Užpalių valsčiaus Kaniūkų kaime, ūkininkų šeimoje.

1948 m., ištrėmus tėvus į Sibirą, liko vienas. 1951 m. baigė Užpalių vidurinę mokyklą, mokėsi matininkų kursuose, dirbo Lietuvos geologijos paieškų ir žvalgybos ekspedicijoje.

Apkaltintas antisovietine veikla, 1953 m. nuteistas 10 metų kalėjo Šeksnos, Vorkutos ir Taišeto lageriuose. 1956 m. Kuibyševe (dabar - Samara) pakartotinai nuteistas už dalyvavimą slaptoje antisovietinėje organizacijoje.

1960 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje šlifuotoju ir technologu Vilniaus eksperimentinėje technologijos įrangos gamykloje. 1968 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto vakarinį skyrių ir įgijo puslaidininkių fizikos inžinieriaus diplomą.

Nuo 1972 m. dirbo vyriausiuoju projektų inžinieriumi Mechanizacijos ir automatizacijos projektavimo ir konstravimo biure bei projektavimo institute "Lietuvos staklių projektas". Buvo staklių įrangos gamybos projektų vadovas bei originalių sprendimų, kurių daugelis buvo įgyvendinti įvairiose Lietuvos ir buvusių Sovietų Sąjungos respublikų staklių ir mašinų pramonės gamyklose, autorius.

1988 m. išrinktas instituto Sąjūdžio rėmimo grupės pirmininku. Nuo 1990 metų - Lietuvos politinių kalinių sąjungos vicepirmininkas, nuo 1992 metų - pirmininkas. Nuo 1994 metų - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas.

1993 m. buvo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) steigimo iniciatyvinės grupės narys, rengė programos metmenis, vėliau - programą. Steigiamojoje konferencijoje išrinktas Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) vicepirmininku.

1995 m. gavo mokslininkų ir menininkų komisijos dovaną už nuopelnus Lietuvos valstybei ir tautai.

Moka rusų kalbą.

Žmona Irena.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste), Tibetu grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas