Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Algirdas SAUDARGAS

Algirdas SAUDARGAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas Karoliniškių (Nr. 8) apygardoje,
iškėlė Lietuvos krikščionių demokratų partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: Algirdas.Saudargas@lrs.lt, alsaud@lrs.lt

Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1948 m. balandžio 17 d. Kaune.

Baigė "Saulės" vidurinę mokyklą, 1972 metais - Kauno medicinos institutą (dabar - Kauno medicinos universitetas). Biofizikas.

1972-1977 metais - Mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1977-1982 metais - Lietuvos žemės ūkio akademijos vyresnysis dėstytojas, 1982-1986 metais - Cheminių junginių biologinio tyrimo instituto Kauno filialo vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1986-1990 m. dirbo Kauno medicinos instituto Centrinės mokslinių tyrimų laboratorijos, Neurochirurgijos laboratorijos vyresniuoju moksliniu bendradarbiu.

1988-1990 metais - Sąjūdžio Seimo politinės komisijos pirmininkas.

Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas.

Nuo 1990 m. kovo iki 1992 m. gruodžio - Lietuvos Respublikos pirmosios po nepriklausomybės atkūrimo Vyriausybės (XXII) užsienio reikalų ministras. Nuo 1996 m. -aštuntosios (XXIX) LR Vyriausybės užsienio reikalų ministras.

Moka anglų, lenkų, prancūzų ir rusų kalbas.

Žmona Laima - chemikė, duktė Eglė - studentė, sūnus Paulius - studentas.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Kovo 11-osios Akto signataras.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas