Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Algirdas PETRUSEVIČIUS

Algirdas PETRUSEVIČIUS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: algpetr@lrs.lt

Biografija

Gimė 1937 m. vasario 23 d. Klaipėdoje.

1943-1951 m. mokėsi Kauno Vinco Kudirkos pradinėje bei IV vidurinėje mokykloje. 1955 m. baigė Kauno politechnikumą.

1968-1971 m. dirbo Kauno II statybos valdybos meistru, darbų vykdytoju. 1971-1975 metais - Sviesto ir sūrių instituto Lietuvos filialo vyriausiasis inžinierius. 1975-1986 metais - Lietuvos buities muziejaus priešgaisrinės apsaugos darbuotojas.

1990-1993 metais - Krašto apsaugos departamento "Vytis" ginklų baro viršininkas. Nuo 1994 metų - Krašto apsaugos ministerijos motorizuotosios pėstininkų divizijos technikos parko budėtojas.

Buvo antisovietinės pogrindinės organizacijos "Geležinis vilkas" narys. 1956 m. kalintas už antisovietinę veiklą.

Apdovanotas žymeniu "Už nuopelnus Lietuvai" (1991), Sausio 13-osios medaliu (1996), Savanorio medaliu.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos narys, Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos skyrininkas, Lietuvos savanorių kūrėjų sąjungos valdybos pirmininkas.

Lietuvos ir Kuveito draugijos tarybos narys.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys.

Tautodailininkas. Daugelio tautodailininkų parodų dalyvis, personalinių parodų Kaune, Vilniuje autorius.

Moka anglų ir rusų kalbas.

Žmona Vytė Zita. Turi dukterį Liną ir sūnų Vytenį.

Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinių ryšių su Čekijos Respublika, Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Lenkijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Taivaniu, Tibetu grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas