Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Vytautas Aleksandras CINAUSKAS

Vytautas Aleksandras CINAUSKAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: vycina@lrs.lt

Biografija

Gimė 1930 m. birželio 6 d. Rokiškio rajono Pandėlio miestelyje, tarnautojų šeimoje.

1941 m. birželio 14 d. su šeima sovietų valdžios ištremtas į Altajaus kraštą. 1947 metais iš tremties pabėgo į Lietuvą. Lankė Obelių gimnaziją. 1948 m. gegužės 5 d. suimtas ir vėl ištremtas į Krasnojarsko kraštą, Kozačinsko rajoną. Po metų pervežtas šiauriau į stibio kasyklas Severo Jenisejsko rajone.

1956 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo betonuotoju Kauno HES statyboje, nuo 1958 metų įvairius darbus geologinėje žvalgyboje. Iki 1996 m. rudens Kompleksinės geologinės žvalgybos ekspedicijos remontinių darbų cecho vyresnysis meistras.

Tremtinių grįžimo fondo pirmininkas. Pilietybės suteikimo komisijos narys. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos tarybos narys. Tautos fondo (JAV) įgaliotinių Lietuvoje darbo grupės narys. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Moka rusų kalbą.

Žmona Elvyra. Turi sūnų Gytį ir dukterį Romą.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinių ryšių su Čekijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Tibetu, Ukraina grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas