Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Jonas AVYŽIUS

Jonas AVYŽIUS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 1999 07 07.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 

Biografija

Gimė 1922 m. gegužės 16 d. Joniškio rajono Medginų kaime.

1936 m. išlaikė egzaminus į Joniškio valstybinės gimnazijos trečiąją klasę. Baigęs šešias klases, grįžo į kaimą pas tėvus. Dirbo tėvų ūkyje ir mokėsi privačiame "Kalbaneum" institute. 1944 m., užėjus sovietams, buvo paimtas į sovietų armiją. Dalyvavo mūšiuose Latvijoje, Kurše.

1945 m. vasarą demobilizuotas. Iki 1946 m. dirbo Radijo komitete Jaunimo valandėlių redaktoriumi, porą mėnesių - "Jaunimo gretų" žurnale. Nuo 1946 m. pabaigos iki 1947 m. pradžios - "Tiesos" laikraštyje. Nuo to laiko daugiau jokioje įstaigoje nedirbo, visą gyvenimą paskyrė literatūriniam darbui.

LTSR nusipelnęs kultūros veikėjas, Lietuvos liaudies rašytojas, publicistas. Išleido 16 knygų suaugusiesiems ir apie 20 knygelių vaikams. Pagal apysaką "Aštuonetas iš Trepsės namų" Lietuvos televizija sukūrė animacinį filmą vaikams. Daug kūrinių vaikams yra išversta į rusų, uzbekų, kazachų, estų, latvių, vokiečių ir kt. kalbas.

Romanų "Į stiklo kalną", "Kaimas kryžkelėje" (LTSR valstybine premija), "Sodybų tuštėjimo metas" (LTSR valstybine premija, Lenino premija, ČSSR premija už geriausią metų užsienio romaną), "Degimai" (skaitomiausios metų knygos prizas), "Chameleono spalvos" (šio romano motyvais Lietuvos televizija sukūrė filmą) autorius. Prasidėjus tautiniam atgimimui, išleista romano "Sodybų tuštėjimo metas" trečioji knyga, kurią LKP CK buvo uždraudęs leidyklai spausdinti. Rašytojas parašė ir ketvirtąją "Sodybų tuštėjimo metas" knygą, taip baigė visą epopėją. Pagal šio romano pirmąjį tomą Lietuvos kino studija sukūrė dviejų serijų vaidybinį filmą, o Kirgizijos televizija - serialą. Visi rašytojo romanai išversti į užsienio kalbas, o populiariausias romanas "Sodybų tuštėjimo metas" (I tomas) yra išleistas daugiau kaip 25 Europos ir Azijos šalių kalbomis.

Buvo aktyvus filatelistas, domėjosi aviamodelizmu, vėliau kultivavo sportinę žūklę ir bitininkystę.

Buvo TSKP narys, vėliau jokiai partijai nepriklausė.

Kaip vyriausias Seimo narys pirmininkavo pirmajam Seimo posėdžiui 1996 m. lapkričio 25 d.

Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu.

Mirė 1999 m. liepos 7 d.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas