Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Vytautas DUDĖNAS

Vytautas DUDĖNAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: vdudenas@lrs.lt

Biografija

Gimė 1937 m. birželio 8 d. Kelmės rajono Dievonių kaime.

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus. 1945-1949 m. gyveno pabėgėlių stovykloje Kemptene, Bavarijoje, lankė lietuvių mokyklą. 1949 m. su tėvais emigravo į Čikagą (JAV), 1955 m. baigė Tilden vidurinę mokyklą. 1959 m. įgijo Čikagos universiteto humanitarinių mokslų bakalauro, 1961 metais - to paties universiteto finansų specialybės magistro laipsnį.

Priklausė studentų Ateitininkų sąjungai. 1956 m. išrinktas į JAV Lietuvių studentų sąjungos valdybą. 1962-1964 metais - vienas iš žurnalo "Lituanus" leidėjų.

Sukaupė didelę patirtį investicijų bankininkystėje bei ryšių su visuomene srityje. 1971 m. buvo vienas iš AMBAC (American Municipal Bond Assurance Corporation) finansinių garantų korporacijos steigėjų. Buvo vykdomasis viceprezidentas, direktorių tarybos narys.

1991 m. su žmona Egle grįžo į Lietuvą dirbti kaip savanoriai. Buvo finansų ministro patarėjas, padėjo įkurti Lietuvos investicijų banką, dirbo jo prezidentu iki 1993 m.

1992 metais - Centrinės privatizavimo komisijos narys. 1993 metais - vienas iš Nacionalinės vertybinių popierių biržos steigėjų ir pirmasis biržos tarybos pirmininkas.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys.

Moka anglų kalbą.

Žmona Eglė - UAB "Lietuvos rytas" labdaros fondo pirmininkė.

Seimo delegacijos Šiaurės Atlanto Asamblėjoje pirmininkas.

Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos delegacijos narys.

Seimo delegacijų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete, Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinės ryšių su Kanada grupės pirmininko pavaduotojas.

Parlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Italijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Tibetu, Vokietijos Federacine Respublika grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas