Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Vladas VILIMAS

Vladas VILIMAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas Kauno - Kėdainių (Nr. 65) apygardoje,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: vlvili@lrs.lt

Biografija

Gimė 1928 m. spalio 27 d. Pakruojo rajono Mikalajūnų kaime.

1947 m. baigė Linkuvos vidurinę mokyklą. 1952 metais - Lietuvos žemės ūkio akademijos Mechanizacijos fakultetą, įgijo inžinieriaus kvalifikaciją. Dirbo Akmenės rajono Papilės mašinų ir traktorių stoties vyriausiuoju inžinieriumi.

1953 m. įstojo į Maskvos Timiriazevo žemės ūkio akademijos Pedagogikos fakultetą. Nuo 1955 metų - Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikumo dėstytojas.

1957 m. įstojo į aspirantūrą, vėliau - Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar - Žemės ūkio universitetas) dėstytojas, docentas, profesorius, laboratorijos mokslinis vadovas. Habilituotas technikos mokslų daktaras. Lietuvos cukrinių runkelių augintojų draugijos valdybos pirmininkas.

Lietuvos ir Jungtinių Tautų asociacijos vykdomojo komiteto narys.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys. Lietuvos Sąjūdžio tarybos narys.

Moka rusų ir vokiečių kalbas.

Žmona Pranciška - gydytoja. Turi dukterį Rimą ir sūnų Raimondą.

Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinių ryšių su Austrijos Respublika, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Vokietijos Federacine Respublika grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas