Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Alfredas Henrikas STASIULEVIČIUS

Alfredas Henrikas STASIULEVIČIUS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: alstas@lrs.lt

Biografija

Gimė 1937 m. gegužės 23 d. Kaune, darbininkų šeimoje. Jo tėvas Pranas Stasiulevičius 1945 m. birželio 25 d. sovietų valdžios represuotas į Vorkutos lagerius.

1956 m. baigė Kauno VI vidurinę mokyklą. 1956-1961 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute (dabar - Pedagoginis universitetas). Dirbo Patamulšėlio aštuonmetėje mokykloje. Tarnavo sovietų armijoje. 1963-1990 m. dirbo Kauno VII vidurinėje mokykloje.

1990 m. išrinktas Kauno miesto tarybos deputatu. Nuo 1990 m. gegužės - Šančių teritorinės deputatų grupės koordinatorius ir Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputato L.Simučio padėjėjas. Nuo 1992 m. vasario mėn. - Kauno miesto tarybos Savivaldos reikalų nuolatinės komisijos pirmininkas, vėliau - kontrolės tarnybos viršininkas.

1995 m. išrinktas Kauno miesto tarybos nariu, paskirtas Kauno savivaldybės kontrolieriumi. Tautodailininkas, Kauno zonos "Auksinių rankų" konkursų dalyvis ir prizininkas.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys.

Moka anglų, lenkų ir rusų kalbas.

Žmona Alina. Turi dukterį Skaidrę.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinės ryšių su Islandija grupės pirmininkas.

Parlamentinių ryšių su Italijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste), Tibetu grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas