Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Antanas RAČAS

Antanas RAČAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas Jurbarko (Nr. 62) apygardoje,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: anraca@lrs.lt

  • Užsienio reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 1998 05 14 iki 2000 10 18)
  • Tėvynės sąjungos - Lietuvos konservatorių (TS-LK) frakcija Frakcijos narys (nuo 1996 11 26 iki 2000 10 18)
  • Europos reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 1997 09 18 iki 2000 10 18)
  • Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, pirmininkas
  • Seimo delegacija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete, vadovo pavaduotojas (nuo 1997 09 25 iki 1999 11 17)
  • Seimo delegacija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete, vadovas (nuo 1999 11 18 iki 2000 10 18)
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1940 m. rugpjūčio 28 d. Jurbarke.

Baigė Šakių rajono Kidulių vidurinę mokyklą. Dirbo Juodeikiuose, tarnavo sovietiniame Šiaurės laivyne.

1962-1967 metais Vilniaus universitete studijavo germanistiką, įgijo filologo kvalifikaciją. Dirbo Zarasų rajono Degučių aštuonmetėje mokykloje, vėliau - to paties rajono Avilių aštuonmetėje mokykloje direktoriaus pavaduotoju.

1968 - 1976 metais - Kelmės rajono Šaukėnų vidurinės mokyklos direktorius, iš šių pareigų atleistas už "ryšius su antitarybininkais ir klerikalais". Iki 1990 m. dirbo Kelmės II vidurinėje mokykloje vokiečių kalbos mokytoju. Dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje, Sąjūdžio Seimo narys, Sąjūdžio Kelmės rajono tarybos pirmininkas.

Po 1991 m. sausio įvykių Užsienio reikalų komisijos pavedimu įkūrė Lietuvos informacinį biurą Vokietijoje, Hüttenfelde, Vasario 16-osios gimnazijos ir Vokietijos lietuvių bendruomenės patalpose; buvo to biuro vadovas iki 1991 m. lapkričio 18 d.

Lietuvos samariečių bendrijos steigėjas ir pirmininkas, dalyvauja Tarptautinės samariečių organizacijos veikloje. Bendradarbiaudamas su Bundestago parlamentarais, padeda Lietuvos ūkininkams užmegzti ryšius su Vokietijos ūkininkais, organizuoja jaunųjų ūkininkų stažuotes žemės ūkio mokyklose, padeda įsigyti žemės ūkio technikos.

Mėgsta literatūrą, tautinę kūrybą, istoriją. Yra išvertęs religinio turinio straipsnių ir dvi knygas, išleistas pogrindyje: G.Kroll studiją "Jėzaus pėdsakais" (1967-1976) ir J.Ch.Hampe "Mirties nereikia bijoti" (1975-1976). Taip pat kartu su kun. Z.Grinevičiumi išleido Pakalnutės slapyvardžiu poezijos dvitomį, kartu su P.Ivoškumi - D.Grinkevičiūtės prisiminimus iš tremties prie Laptevų jūros (1976).

Domisi žiniasklaida, retorika, savivaldybių veikla.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys.

Moka anglų, vokiečių ir rusų kalbas.

Žmona Jadvyga - mokytoja logopedė. Turi tris sūnus: Vytautą, Gediminą ir Kęstutį.

Seimo delegacijos ryšiams su Europos Parlamentu pirmininkas

Seimo delegacijos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete vadovo pavaduotojas

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys

Parlamentinės ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės pirmininkas.

Parlamentinių ryšių su Austrijos Respublika, Tibetu, Lenkijos Respublika grupių narys.

Kovo 11-osios Akto signataras.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas