Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Feliksas PALUBINSKAS

Feliksas PALUBINSKAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas Centro (Nr. 13) apygardoje,
iškėlė Lietuvos krikščionių demokratų partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: fepalu@lrs.lt

Biografija

Gimė 1935 m. Baganskų kaime, Kazlų Rūdos valsčiuje, Marijampolės apskrityje.

Lankė Garankščių kaimo pradinę mokyklą, vėliau - Kempteno (JAV) lietuvių gimnaziją.

Amerikoje baigė universiteto studijas, įgijo ekonomikos ir vadybos mokslų magistro ir daktaro laipsnius. 1963-1992 metais - Amerikos universitetų profesorius, vadovavo katedrai bei fakultetui. Daugelio mokslinių straipsnių ir pranešimų autorius.

Dalyvavo ateitininkų, Amerikos lietuvių bendruomenės, VLIK'o veikloje.

1992 m. grįžo į Lietuvą. Parvežė JAV Information Agency finansuojamą universitetinę vadybos mokymo programą; pagal ją mokėsi 220 Lietuvos dėstytojų, doktorantų, verslo atstovų ir studentų, vėliau - 16 Lietuvos dėstytojų stažavo Amerikos universitete. Dabar F.Palubinskas rūpinasi šešių ekonomikos (verslo) vadybos sričių universitetinių vadovėlių leidimu lietuvių kalba. Visuomeniniais pagrindais dirba Lietuvių katalikų mokslų akademijoje.

Lietuvos krikščionių demokratų partijos valdybos narys. Moka anglų ir vokiečių kalbas.

Žmona Saulė. Turi penkis suaugusius vaikus: Liną, Gintą, Kovą, Mildą ir Aidą.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinės ryšių su Airija grupės pirmininkas.

Parlamentinės ryšių su Kanada grupės pirmininkas.

Parlamentinių ryšių su Austrijos Respublika, Izraelio Valstybės Knesetu, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste), Taivaniu, Tibetu, Vokietijos Federacine Respublika grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas