Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Algirdas Vaclovas PATACKAS

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos krikščionių demokratų partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: alpata@lrs.lt

  • Krikščionių demokratų frakcija Frakcijos narys (nuo 1996 11 26 iki 2000 10 18)
  • Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas Komiteto narys (nuo 1996 11 26 iki 2000 10 18)
  • Tarpparlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupė, pirmininko pavaduotojas
  • Tarpparlamentinių ryšių su Čekijos Respublika grupė, pirmininkas
  • Seimo delegacija Baltijos Asamblėjoje, narys (nuo 1996 12 03 iki 2000 10 18)
  • Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje, narys (nuo 1997 06 24 iki 2000 10 18)
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1943 m. rugsėjo 28 d. Trakuose.

1965 m. baigė Kauno politechnikos institutą (dabar - Technologijos universitetas), įgijo inžinieriaus technologo kvalifikaciją. Vėliau buvo Mokslų akademijos aspirantas, mokslinis bendradarbis. Dėl pogrindžio veiklos mokslinio darbo turėjo atsisakyti. Nuo 1982 metų - melioracijos darbininkas. 1986-1987 m. kalėjo kaip pogrindžio leidinių "Lietuvos ateitis", "Pastogė" redaktorius.

Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos, pirmojo ir antrojo Lietuvos Sąjūdžio Seimo narys. 1990 m. išrinktas Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputatu, 1992 metais - į Seimą kaip Sąjūdžio kandidatas Kauno Žaliakalnio rinkimų apygardoje. Dirbo Švietimo, mokslo ir kultūros, vėliau - Nacionalinio saugumo komitete.

Skaito baltų kultūros ir etikos kursą Kauno Technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetuose.

Nepartinis, remia krikščionis demokratus ir konservatorius.

Gynė Lietuvos nepriklausomybę 1991 m. sausio mėn., už tai jam suteiktas Garbės savanorio vardas.

Moka anglų, lenkų ir rusų kalbas.

Žmona Nijolė. Turi du vaikus: Algirdą ir Eglę-Mariją.

Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys.

Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos delegacijos narys.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinės ryšių su Čekijos Respublika grupės pirmininkas.

Parlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupės pirmininko pavaduotojas.

Kovo 11-osios Akto signataras.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas