Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narė

Jūratė MATEKONIENĖ

Jūratė MATEKONIENĖ*

Seimo narė nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinkta Jonavos (Nr. 60) apygardoje,
iškėlė Lietuvių tautininkų ir Lietuvos demokratų partijos koalicija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: Jurate.Matekoniene@lrs.lt, jumate@lrs.lt

Biografija

Gimė 1945 m. rugpjūčio 14 d. Alytaus rajono Žuvintų kaime.

Nuo 1950 m. gyvena Kaune. 1962 m. baigė Kauno XXII vidurinę mokyklą, 1967 metais - Kauno politechnikos institutą (dabar - Technologijos universitetas), įgijo inžinierės ekonomistės kvalifikaciją.

Pagal paskyrimą iki 1970 m. dirbo Kauno laivų mechanizmų "Pergalės" gamykloje ekonomiste, vėliau - vyresniaja ekonomiste. Nuo 1970 m. Kauno politechnikos institute dėstė įmonių organizavimą, lankė vakarinį marksizmo-leninizmo universiteto dvimetį filosofijos fakultetą. Nuo 1972 metų mokėsi TSRS Mokslų akademijos Ekonomikos institute. 1975 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidatės (dabar - socialinių mokslų daktarės) disertaciją.

Nuo 1975 metų - Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo vadybos katedros docentė. Dėstė pramonės ir įmonių ekonomiką, darbo normavimą ir mokslinį organizavimą, gamybos organizavimą, respublikos ekonomiką. Pastaruoju metu skaito verslo administravimą.

Buvo fakulteto Lietuvos Sąjūdžio įgaliotine, dalyvavo Prezidento rinkiminėje kampanijoje remiant S. Lozoraičio kandidatūrą.

Buvo Lietuvos demokratų partijos narė, iki 1997 m. lapkričio mėn. priklausė Seimo Demokratų frakcijai.

Dalyvauja įteisinant privatų verslą. Organizavo Kauno prekybos ir pramonės rūmų atkūrimą, buvo rūmų prezidento pavaduotoja, pastaruoju metu - rūmų prezidiumo narė, atsakinga už tarpregioninę verslo politiką.

Laisvalaikį mėgsta praleisti su knyga. Studijuoja psichologiją ir filosofiją.

Moka lenkų, prancūzų ir rusų kalbas.

Vyras Tomas - technikos mokslų daktaras, docentas. Sūnus Vilius - juristas, duktė Ugnė - moksleivė.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narė. Parlamentinės ryšių su Airija grupės pirmininko pavaduotoja.

Parlamentinių ryšių su Austrijos Respublika, Čekijos Respublika, Graikijos Respublika ir Kipro Respublika, Kuveito Valstybe, Rusijos Federacija, Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste), Ukraina grupių narė.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas