Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Mykolas PRONCKUS

Mykolas PRONCKUS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: Mykolas.Pronckus@lrs.lt, mypron@lrs.lt

Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Gimė 1936 m. kovo 24 d. Rietave, Plungės rajone, tarnautojų šeimoje.

Tėvas žuvo 1941 metais, pirmąją karo dieną.

1954 m. M. Pronckus baigė Klaipėdos žemės ūkio technikumą, dirbo kolūkyje, buvo MTS agrochemiku. 1965 metais - Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją. 1982 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato (dabar - agrarinių mokslų daktaro) disertaciją.

1954-1955 m. dirbo Varnių rajono K. Poželos kolūkio agronomu, tarnavo sovietinėje armijoje, nuo 1957 m. dirbo komjaunimo Plungės rajono komiteto antruoju sekretoriumi, nuo 1961 metų - Valstybinės supirkimo inspekcijos inspektoriumi, nuo 1962 metų - Plungės teritorinės gamybinės žemės ūkio valdybos, vėliau - Žemės ūkio valdybos vyriausiuoju agronomu, viršininko pavaduotoju, viršininku, rajono agropramoninio susivienijimo tarybos pirmininku ir rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju. 1990-1993 m. buvo Plungės rajono savivaldybės deputatas.

Buvo TSKP narys nuo 1961 m. LKP atsiskyrimo nuo TSKP šalininkas. Nuo 1989 metų - Lietuvos komunistų partijos Plungės rajono komiteto pirmasis sekretorius, buvo Plungės rajono tarybos narys. Šiuo metu - Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, Plungės rajono tarybos pirmininkas.

Moka rusų kalbą.

Žmona Vida. Turi dukterį Giedrę ir du sūnus: Mindaugą ir Mykolą.

Parlamentinių ryšių su Čekijos Respublika, Kuveito Valstybe grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas