Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Romualdas OZOLAS

Romualdas OZOLAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas Dzūkijos (Nr. 69) apygardoje,
iškėlė Lietuvos centro sąjunga
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: roozol@lrs.lt

  • Ekonomikos komitetas Komiteto narys (nuo 1999 03 31 iki 2000 10 18)
  • Seimo valdyba Pirmininko pavaduotojas (nuo 1996 11 26 iki 1999 11 04)
  • Centro frakcija Frakcijos narys (nuo 1996 11 26 iki 2000 10 18)
  • NATO reikalų komisija Komisijos narys (nuo 1999 08 31 iki 2000 10 18)
  • Seniūnų sueiga, narys (nuo 1996 11 25 iki 1999 11 04)
  • Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupė, pirmininko pavaduotojas
  • Seimo delegacija Baltijos Asamblėjoje, narys (nuo 1996 12 03 iki 2000 10 18)
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1939 m. sausio 31 d. Pasvalio rajono Joniškėlio miestelyje, tarnautojų šeimoje.

1957 m. baigė Šiaulių rajono Bazilionų vidurinę mokyklą, 1957-1962 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos - filologijos fakultete, įgijo filologo kvalifikaciją. 1965-1968 m. dirbo "Kultūros barų" žurnalo atsakinguoju sekretoriumi, skyriaus redaktoriumi. 1968-1973 metais - Vilniaus universiteto aspirantas, 1973-1989 metais - dėstytojas.

1975-1980 m. dirbo LTSR Ministrų Tarybos sekretoriate. 1980-1989 metais - "Minties" leidyklos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas.

1988-1990 metais - Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos vicepirmininkas. "Atgimimo" laikraščio steigėjas ir vyriausiasis redaktorius. 1989 m. išrinktas į LTSR Aukščiausiąją Tarybą.

1990-1992 metais - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputatas, nuo 1992 metų - Seimo narys. 1990-1991 m. buvo LR Ministro Pirmininko pavaduotojas. 1992 metais - Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrimo grupės narys.

1973-1990 metais buvo TSKP (LKP) narys. Nuo 1992 m. priklausė Lietuvos centro judėjimui, nuo 1993 metų - Lietuvos centro sąjungai. Lietuvos centro sąjungos pirmininkas.

Etninio atgimimo ir plėtros fondo prezidentas, fondo "Pagalba Čečėnijos vaikams" tarybos narys.

1994 m. gruodžio 5-9 dienomis, po Rusijos kariuomenės reguliariųjų dalinių įsiveržimų, Čečėnijoje dalyvavo kaip užsienio atstovas prezidentui D. Dudajevui perduodant Rusijos belaisvius, 1994-1995 metais - Lietuvos Respublikos Seimo Geros valios misijos Čečėnijos klausimams spręsti narys. 1997 m. su ESBO stebėtojais dalyvavo Čečėnijos prezidento rinkimuose.

Priklauso Lietuvos Respublikos Seimo narių grupei Karaliaučiaus krašto lietuviams remti.

Rašo geopolitikos, valstybės, tautų ir tautinių mažumų, kultūros klausimais. Išleido knygas: "Pasakojimai apie filosofus ir filosofiją" (1988), "Pirmieji atkurtosios nepriklausomybės metai" (1992), "Atgimimo ištakose" (1996), "Išsivadavimas" (1998). Stasio Šalkauskio premijos laureatas.

Moka vokiečių, rusų kalbas.

Žmona Irena. Turi dukterį Jurgą.

Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinės ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupės pirmininko pavaduotojas.

Parlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija, Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Kanada, Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste), Ukraina, Vokietijos Federacine Respublika grupių narys.

Kovo 11-osios Akto signataras.

Seimo Pirmininko pavaduotojas.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas