Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narė

Nijolė AMBRAZAITYTĖ

Nijolė AMBRAZAITYTĖ*

Seimo narė nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinkta pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: niambr@lrs.lt

Buvo išrinkta į 1992 - 1996 Seimą.
Buvo išrinkta į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1939 m. vasario 21 d. Lazdijų rajono Burokų kaime, tarnautojų šeimoje.

Tėvai karo metais pasitraukė į Vokietiją, vėliau išvyko į Kanadą. Nijolė augo pas senelius Raseinių rajone, Raitininkų kaime.

1948 m. birželio mėnesį sovietų devyneriems metams buvo ištremta į Sibirą, Igarką. Vėliau iš Igarkos perkelta į Maklakovos gyvenvietę Krasnojarsko krašte.

1957 m. grįžo iš tremties, baigė Raseinių vidurinę mokyklą. Nuo 1959 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar - Muzikos akademija) solinį dainavimą.

Nuo 1966 metų - Lietuvos TSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro solistė, Muzikos akademijos docentė. Sukūrė ir atliko apie 30 mecosoprano partijų, parengė daugybę koncertinių programų, įrašė 8 plokšteles, koncertavo įvairių pasaulio šalių scenose. Tarptautinių vokalistų konkursų laureatė. Už nuopelnus Lietuvos kultūrai, operos menui, buvo suteikti aukščiausieji garbės vardai.

Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo 80-ųjų metinių proga už nuopelnus Lietuvos kultūrai apdovanota Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.

1979-1990 m. dirbo pedagoginį darbą Lietuvos Valstybinėje Konservatorijoje.

I ir II laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė.

Moka rusų ir vokiečių kalbas.

Vyras Borisas - inžinierius. Turi sūnų Augustiną.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narė.

Parlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupės pirmininko pavaduotoja.

Parlamentinių ryšių su Austrijos Respublika, Čekijos Respublika, Italijos Respublika, Japonija, Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Kanada, Kuveito Valstybe, Prancūzijos Respublika, Tibetu, Taivaniu, Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste), Rusijos Federacija, Ukraina, Vokietijos Federacine Respublika grupių narė.

Kovo 11-osios Akto signatarė.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas