Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Vytautas EINORIS

Vytautas EINORIS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: Vytautas.Einoris@lrs.lt, vyeino@lrs.lt

Biografija

Gimė 1930 m. vasario 7 d. Kupiškio rajono Urnėniškių kaime, valstiečių šeimoje, užauginusioje 12 vaikų.

Profesinę žemdirbio veiklą pradėjo 1948 m. Kupreliškio valsčiuje agrotechniku. 1949 m. įstojo į Vabalninko dvimetę žemės ūkio mokyklą, ją baigęs nuo 1952 m. rudens iki 1953 m. pavasario dirbo Biržų rajono Vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriaus vyresniuoju zootechniku. 1953 m. išrinktas Biržų rajono Širvenos kolūkio pirmininku. Nuo 1955 metų - Parovėjos Mašinų ir traktorių stoties direktorius.

1957-1959 m. mokėsi Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikume, įgijo techniko mechaniko specialybę. Dirbo Biržų RTS direktoriumi, Biržų rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju, žemės ūkio inspekcijos viršininku, nuo 1961 metų - Plano komisijos pirmininku. 1962-1969 metais - Kauno rajono gamybinės žemės ūkio valdybos viršininkas.

1965 m. neakivaizdžiai baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą, įgijo mokslinio agronomo ekonomisto specialybę. Dirbo žemės ūkio įmonėse.

1969 m. paskirtas Lietuvos valstybinio plano komiteto žemės ūkio skyriaus viršininku, 1970 m. gegužę - paruošų ministro pavaduotoju.

1981-1985 metais Lietuvos TSR vaisių ir daržovių ministras.

1985-1988 metais - įkurto Valstybinio agropramoninio komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas - ministras. 1988-1989 metais - Valstybinio gamtos apsaugos komiteto pirmininkas. 1989 m. spalio mėn. išrinktas Vaisių, daržovių ir gėlių ūkio bendrovės direktoriumi, 1991 m. rugsėjo mėn. - Vilniaus miesto gėlininkų susivienijimo pirmininku.

Lietuvos TSR nusipelnęs agronomas.

1993-1994 metais - Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Kazachstane, 1994-1996 metais - Žemės ūkio ministras.

Buvo TSKP, dabar - Lietuvos demokratinės darbo partijos narys.

Moka rusų kalbą.

Žmona Ona. Duktė Laima - teisininkė.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinės ryšių su Taivaniu grupės narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas