Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Virginijus ŠMIGELSKAS

Virginijus ŠMIGELSKAS*

Seimo narys nuo 2000 05 15 iki 2000 10 18.

Biografija

Gimė 1961 m. Vilniaus rajone, Maišiagalos miestelyje.

1985 m., baigęs Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, pradėjo dirbti Lietuvos knygų rūmuose redaktoriumi. 1987-1989 m. dirbo Širvintų rajono kultūros namų direktoriumi, 1989-1991 m. - Lietuvos kultūros fondo kultūros veikėjų susivienijime skyriaus viršininku. 1991-1993 m. buvo Kultūros ir švietimo ministerijos Kultūros ir meno informacijos agentūros atsakingasis sekretorius, 1993-1995 m. - Etninio atgimimo ir plėtros fondo direktorius. Nuo 1995 m. spalio mėn. dirba Blokados fondo direktoriumi.

Šiuo metu neakivaizdiniu būdu studijuoja teisę Vilniaus universitete. Stažavosi Vokietijoje ir Anglijoje socialinės ekonomikos srityje.

Lietuvos centro sąjungos narys, Vilniaus skyriaus Mandatų ir etikos komisijos pirmininkas. Lietuvos centro sąjungos rinkimų programos bendraautorius.

Hobi – krepšinis.

(1996 m. rinkiminė biografija)
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas