Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narė

Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ

Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ*

Seimo narė nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinkta Molėtų - Švenčionių (Nr. 54) apygardoje,
iškėlė Naujosios demokratijos partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: Kazimira.Prunskiene@lrs.lt, kaprun@lrs.lt

  • Ekonomikos komitetas Komiteto narė (nuo 1996 11 26 iki 2000 10 18)
  • Nepriklausoma frakcija Frakcijos seniūnė (nuo 1996 11 26 iki 2000 10 18)
  • Šeimos ir vaiko reikalų komisija Komisijos narė (nuo 1999 08 30 iki 2000 10 18)
  • Ignalinos atominės elektrinės regiono problemų komisija Komisijos narė (nuo 1999 08 30 iki 2000 10 18)
  • Seniūnų sueiga, narė (nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18)
  • Parlamentinė moterų grupė, narė
  • Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupė, pirmininkė
  • Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje, narė (nuo 1997 06 24 iki 2000 10 18)
  • Seimo delegacija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete, nario pavaduotoja (nuo 1997 09 25 iki 2000 10 18)
Buvo išrinkta į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1943 m. vasario 26 d. Švenčionių rajono Vasiuliškės kaime.

1965 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1965-1986 m. dirbo pedagoginį darbą Vilniaus universitete. Vilniaus universiteto docentė (1978) ekonomikos mokslų daktarė (1986). Habilituota socialinių mokslų daktarė, profesorė (1988). 1982-1983, 1986, 1988 metais dirbo mokslinį darbą Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

1986-1989 metais - Lietuvos žemės ūkio ekonomikos instituto direktoriaus pavaduotoja, Liaudies ūkio vadovaujančių darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo instituto rektorė.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotoja (1989).

Politinės veiklos ėmėsi 1988 m. Iki 1990 metų - Sąjūdžio Seimo tarybos narė.

1990-1991 m. pirmosios, atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LR istorijoje - XXII) Ministrė Pirmininkė.

1992 metais Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo komisija Sovietų Sąjungos KGB veiklai tirti inicijavo bylą dėl bendradarbiavimo su KGB fakto patvirtinimo. Aukščiausiasis Teismas komisijos išvadą patvirtino, bet ją užprotestavo Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras. Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas teismo sprendimo nepatvirtino (1992 m. rugsėjo 24 d.), t.y. įgaliojimų Aukščiausiojoje Taryboje - Atkuriamajame Seime nenutraukė.

Nuo 1991 m. vadovauja Lietuvos - Europos institutui - visuomeninei mokslinei ne pelno organizacijai. Yra šio instituto tarptautinių forumų vadovė ir leidinio "Lithuania Today" redaktorė. Eina antraeiles profesorės pareigas Vilniaus Gedimino technikos universitete.

1993 m. įsteigė individualią įmonę "K. Prunskienės konsultacinė firma". Iki 1996 m. pabaigos buvo jos prezidentė ir tuo pat metu verslo konsultantė.

Europos politinių studijų centro konsultacinės tarybos narė (1991-1994), Tarptautinio ekonominių reformų ir bendradarbiavimo komiteto Bonoje narė (1993-1996). Moterų - pasaulio lyderių tarybos narė. Nuo 1998 m. Berlyno mokymo centro (kuratoriumo) narė.

Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė per 200 mokslinių ekonomikos darbų. Parašė politinės publicistikos knygas: "Gintarinės ledi išpažintis" (1991), "Leben für Litauen" (Frankfurt/Main, Berlin, Ullstein, 1992), "Užkulisiai" (1992), "Išsivadavimo kaina" (1993), "Laisvėjimo ir permainų metai" (1995). Tarptautinių konferencijų leidiniuose ir užsienio spaudoje 1988-1996 m. išspausdinta keli šimtai straipsnių, interviu politikos ir ekonomikos temomis.

Pastarųjų metų svarbiausi mokslo darbai, knygos: "Markt Baltikum" (Haufe Freiburg - Berlin, 1995 m.), "Transformation, Cooperation, and Conversion. NATO ASI Serries 4/7" (Dordrecht - Boston -London, 1996), "East - West Scientific Cooperation. NATO ASI Serries 4/15" (Dordrecht - Boston -London, 1996).

Dirba moterų teisių ir vienodų galimybių srityje. Domisi smulkaus ir vidutinio verslo sąlygų gerinimu.

Buvo TSKP narė (1980-1990 kovo 10 d.). Lietuvos moterų partijos viena iš steigėjų, pirmininkė nuo 1995 m. vasario 25 d.

Nuo 1998 - Naujosios Demokratijos / Moterų partijos pirmininkė.

Išsituokusi. Turi tris suaugusius vaikus: Rasą, Vaidotą ir Daivitą.

Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos delegacijos narė.

Parlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika, Rusijos Federacija, Taivaniu, Vokietijos Federacine Respublika, Graikijos Respublika ir Kipro Respublika, Japonija grupių narė.

Kovo 11-osios Akto signatarė.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas