Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Liudvikas SABUTIS

Liudvikas SABUTIS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas Plungės (Nr. 35) apygardoje,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: lisabu@lrs.lt

Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1939 m. vasario 1 d. Klaipėdoje. Vaikystė prabėgo Kretingos mieste, gausioje šeimoje. Pustrečių metų liko be motinos.

Baigė Kretingos vidurinę mokyklą. Šilutės Žemės ūkio mokykloje įgijo mechanizatoriaus specialybę, dirbo Karelijos Suomijos miškų pramonėje, tarnavo sovietų armijoje. Grįžęs dirbo vairuotoju.

1963-1970 metais - Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungos ir Komunistų partijos Kretingos rajono komitetų atsakingasis darbuotojas, nuo 1970 metų - tarprajoninės prokuratūros tardytojas. 1973 m., baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, paskirtas Ignalinos rajono prokuroru. Baigė Charkovo instituto civilinės ir baudžiamosios teisės tobulinimosi kursus. 1979-1982 m. dirbo Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto teisėsaugos instruktoriumi. 1982-1987 metais - LTSR prokuroro pirmasis pavaduotojas, vėliau - Respublikos prokuroras. Už dalyvavimą Sąjūdžio veikloje ir Maskvos nurodymų nevykdymą, 1989 m. vasario mėn. atleistas iš prokuratūros ir užimamų pareigų.

1989 m. pavasarį Lietuvos Sąjūdžio iniciatyva išrinktas LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sekretoriumi. 1990-1992 metais - Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputatas, Sekretorius ir Prezidiumo narys. Nuo 1992 m. dirbo Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybėje Vilniuje, nuo 1993 m. birželio - laikraščio "Lietuvos aidas" juristu. Dvejus metus dalyvavo Kaišiadorių apygardoje Seimo nario rinkimuose, bet nebuvo išrinktas. 1995-1996 m. dirbo Vilniaus miesto savivaldybės sekretoriumi.

Nepartinis. Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) rėmėjas.

Lietuvos Sąjūdžio Tarybos narys, Lietuvos teisininkų draugijos narys.

Domisi valstybės valdymo ir viešojo administravimo problemomis, žmonių bendravimo etika, tobulina žinias meno, sporto ir sveikatos srityse.

Moka rusų kalbą.

Žmona - medicinos sesuo.

Užaugino dvi dukteris ir sūnų.

Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys, jos Teisės komiteto pirmininkas.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika, Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste), Vokietijos Federacine Respublika grupių narys.

Kovo 11-osios Akto signataras.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas