Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Bronislavas Juozas KUZMICKAS

Bronislavas Juozas KUZMICKAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas Gargždų (Nr. 31) apygardoje,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: brkuzm@lrs.lt
Asmeniniai puslapiai

  • Užsienio reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 1998 05 14 iki 2000 10 18)
  • Tėvynės sąjungos - Lietuvos konservatorių (TS-LK) frakcija Frakcijos narys (nuo 1996 11 26 iki 2000 10 18)
  • NATO reikalų komisija Komisijos narys (nuo 1999 08 31 iki 2000 10 18)
  • Tarpparlamentinių ryšių su Ispanijos Karalyste grupė, pirmininkas
  • Tarpparlamentinių ryšių su Italijos Respublika grupė, pirmininkas
  • Seimo delegacija Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjoje, vadovas (nuo 1996 12 19 iki 2000 10 18)
  • Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje, narys (nuo 1997 06 24 iki 2000 10 18)
  • Seimo 2003 metų delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, vadovas (nuo 1999 01 25 iki 2000 10 18)
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1935 m. lapkričio 10 d. Prienų rajono Juodraisčio kaime, valstiečių šeimoje. Mokėsi Prienų gimnazijoje, vidurinį mokslą įgijo Kaune.

1960 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-Filologijos fakultetą. 1966 m. apgynė filosofijos kandidato (dabar - humanitarinių mokslų daktaro) disertaciją. Nuo 1966 m. dėstė filosofiją Vilniaus inžineriniame statybos institute dabar - Technikos universitetas), nuo 1973 metų - Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto mokslinis bendradarbis. Nuo 1984 metų - filosofijos mokslų daktaras (dabar - habilituotas daktaras). Nuo 1987 metų - profesorius. Stažavo Lenkijoje, Prancūzijoje, Italijoje, JAV.

Juozo Bočio, Prano Vytėno ir kt. slapyvardžiais dalyvavo pogrindžio spaudoje, Vatikano radijo lietuviškose laidose.

Parašė knygas: "Žmogus ir jo idealai" (1974), "Šiuolaikinė katalikiškoji filosofija" (1976), "Modernizmas šiuolaikinėje katalikybėje" (1976), "Laimė" (1982), "Tautos kultūros savimonė" (1989), "Šiuolaikinė lietuvių tautinė savimonė" (1996, bendraautorė L.Astra), parengė knygas "Grožio kontūrai. Iš XX amž. estetikos istorijos" (1980), "Gėrio kontūrai. Iš XX amž. etikos istorijos" (1989), išspausdino apie 200 straipsnių kultūros, etikos, politikos temomis.

Nuo 1991 metų - Rytų - Vakarų Parlamentinės praktikos projekto tarybos narys. Žurnalo "Revue Baltique" redaktorius.

1988-1990 metais - Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Sąjūdžio Seimo tarybos narys. 1990-1992 metais - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo Pirmininko pavaduotojas.

Nuo 1993 m. dirbo Filosofijos ir sociologijos institute, kartu ir Klaipėdos universitete.

Buvo TSKP narys. Nuo 1994 m. liepos 4 d. - Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys.

Moka anglų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių, italų, ispanų kalbas.

Žmona Leonarda - Vilniaus universiteto dėstytoja. Turi tris dukteris.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinių ryšių su Izraelio Valstybės Knesetu, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Kanada, Tibetu, Vokietijos Federacine Respublika grupių narys.

Kovo 11-osios Akto signataras.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas