Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Vytautas BOGUŠIS

Vytautas BOGUŠIS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos krikščionių demokratų partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: vybogu@lrs.lt

Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Gimė 1958 gruodžio 25 d. Varėnos rajono Puvočių kaime.

1976 m. už religinius ir tautinius įsitikinimus pašalintas iš vidurinės mokyklos. Įsitraukė į disidentinį judėjimą. 1977-1979 m. tarnavo sovietų armijoje. 1979 m. pasirašė 45 pabaltiječių memorandumą, reikalaujantį pasmerkti Ribentropo-Molotovo paktą. V. Bogušis leido pogrindžio spaudą, pasirašydavo protesto dokumentus dėl religinių, tautinių, politinių žmogaus teisių pažeidimų. Vienas iš 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo, 1988 m. vasario 16-osios ir 1988 m. rugsėjo 28-osios minėjimų Vilniuje organizatorių.

1983-1991 m. dirbo inžinieriumi Jaunimo teatre.

1990 m. išrinktas Vilniaus miesto tarybos deputatu. Nuo 1991 m. spalio mėn. iki 1992 m. pabaigos dirbo Vilniaus miesto tarybos pirmininko pavaduotoju.

Iki 1988 m. lapkričio mėn. priklausė Lietuvos laisvės lygai. 1989 m. vasario 16 d. atkurtosios Lietuvos krikščionių demokratų partijos signataras. Lietuvos Helsinkio grupės narys.

Lietuvos Krikščionių demokratų partijos narys, valdybos pirmininko pavaduotojas.

Moka rusų kalbą.

Žmona Virginija - lituanistė.

Sūnūs Vytautas Kristijonas, Daumantas Mikalojus ir duktė Elena - moksleiviai.

Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos delegacijos narys.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinės ryšių su Ukraina grupės pirmininkas.

Parlamentinių ryšių su Čekijos Respublika, Izraelio Valstybės Knesetu, Japonija, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Kanada, Kuveito Valstybe, Lenkijos Respublika grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas