Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narė

Nijolė OŽELYTĖ

Nijolė OŽELYTĖ*

Seimo narė nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinkta pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: niozel@lrs.lt

Buvo išrinkta į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1954 m. kovo 31 d. Vilniuje.

1977 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar - Muzikos akademija), įgijo dramos aktorės specialybę. Dirbo televizijoje, kine, radijuje. Vaidino filmuose "Arkliavagio duktė", "Raudonmedžio rojus", "Čia mūsų namai", "Skėtis jaunavedžiams" ir kt.

Į politinę veiklą įsitraukė Lietuvos Atgimimo laikotarpiu. Buvo TSKP narė, aktyviai prisidėjo prie Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimo nuo TSKP. LKP XX suvažiavime buvo išrinkta LKP centro komiteto nare.

Yra paskelbusi straipsnių šeimos, vaikų auklėjimo ir politikos klausimais.

Moka anglų, lenkų ir rusų kalbas.

Vyras Saulius - dailininkas. Turi tris dukteris: Ievą, Saulę ir Eleną.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narė.

Parlamentinių ryšių su Graikijos Respublika ir Kipro Respublika, Italijos Respublika, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Kuveito Valstybe, Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste), Taivaniu grupių narė.

Kovo 11-osios Akto signatarė.

Asmeninių puslapių Internete adresas: www.ozelyte.lt
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas