Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Mečys LAURINKUS

Mečys LAURINKUS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 1998 07 01.
Išrinktas Nevėžio (Nr. 26) apygardoje,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: melaur@lrs.lt

Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1951 m. gegužės 22 d. Klaipėdoje.

Iki 1954 m. gyveno Intos vaikų namuose Komijos ATSR, nes motina kalėjo Intos lageryje. Grįžęs į Lietuvą, iki 1965 m. mokėsi Klaipėdos rajone, Vėžaičiuose.

Baigęs Vilniaus technologijos technikumą, dirbo Vilniaus pramonės įmonėse. 1978 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, įgijo filologo lituanisto kvalifikaciją. Mokytojavo Vilniaus rajone.

1983 -1990 metais - Mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto mokslinis bendradarbis. Yra paskelbęs straipsnių literatūros kritikos, filosofijos istorijos ir politikos klausimais.

1988-1990 metais - Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos narys, Sąjūdžio sekretorius. 1989 m. išrinktas TSRS liaudies deputatu.

1990-1991 metais - Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius.

Nuo 1993 m. yra Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmininko pavaduotojas.

Moka anglų, lenkų ir rusų kalbas.

Žmona Nijolė - tautosakos tyrinėtoja. Sūnus Povilas, duktė Beatričė.

Buvo Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovas, Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininko pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos vadovas, Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Buvo aštuonių parlamentinių ryšių su užsienio šalimis grupių narys.

1998 metais LR Prezidento dekretu paskirtas Valstybės saugumo departamento direktoriumi. Atsisakė Seimo nario mandato.

Kovo 11-osios Akto signataras.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas