Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Juozas BERNATONIS

Juozas BERNATONIS*

Seimo narys nuo 1998 05 01 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: Juozas.Bernatonis@lrs.lt, jubern@lrs.lt

Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Gimė 1953 m. rugsėjo 8 d. Kaune, mokslininkų pedagogų šeimoje.

1976 m., baigęs Kauno politechnikos instituto (dabar - Technologijos universitetas) Cheminės technologijos fakultetą, pradėjo dirbti instituto Stambiamolekulinių junginių tyrimo laboratorijos moksliniu bendradarbiu.

1987-1990 metais - Prahos aukštosios politikos mokyklos aspirantas. 1990 m. apgynė filosofijos kandidato (dabar - daktaro) disertaciją.

1979-1986 m. dirbo komjaunimo ir partinį darbą. 1990-1992 metais - Lietuvos demokratrinės darbo partijos (LDDP) sekretoriato parlamentinės veiklos grupės vadovas. 1992 metais - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo LDDP frakcijos referentas.

1992-1996 metais - Lietuvos Respublikos Seimo narys. 1993 m. išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoju. Nuo 1996 metų - Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas politikos klausimais. 1998 metais - Prezidento A. Barazausko referentas.

LDDP narys, partijos tarybos prezidiumo narys. "Algirdo Brazausko paramos fondo" valdybos pirmininko pavaduotojas. Moka anglų ir rusų kalbas.

Žmona Vilma - ekonomistė.

Duktė Gailė - moksleivė.

Tarpparlamentinės Sąjungos Lietuvos grupės narys.

Parlamentinių ryšių su Šveicarijos Konfederacija, Prancūzijos Respublika grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas