Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Albertas ŠIMĖNAS

Albertas ŠIMĖNAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos krikščionių demokratų partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: alsime@lrs.lt

Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1950 m. vasario 17 d. Anykščių rajono Papilių kaime.

1967 m. baigė Troškūnų vidurinę mokyklą, 1972 metais - Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, įgijo ekonomisto matematiko kvalifikaciją.

Ekonomikos mokslų kandidatas (dabar - socialinių mokslų daktaras). 1972-1984 m. dirbo Lietuvos TSR valstybinio plano komiteto Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslinio tyrimo institute. 1984-1989 metais - Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar - Gedimino technikos universitetas) dėstytojas, docentas. 1989 metais - Mokslų akademijos Ekonomikos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis.

1991 m. sausio 10 d. - sausio 13 d. - LR Ministras Pirmininkas.

Nuo 1991 m. gegužės mėn. - Lietuvos Respublikos ekonomikos ministras.

1992-1996 metais - Ekonomikos ir privatizacijos instituto direktoriaus pavaduotojas, vyresnysis mokslinis bendradarbis.

Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, jos valdybos narys.

Moka anglų, prancūzų ir rusų kalbas.

Žmona Valerija - ekonomistė. Sūnūs Raivydas, Andrius ir Justinas mokosi Jėzuitų gimnazijoje.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinių ryšių su Italijos Respublika, Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Ukraina grupių narys.

Kovo 11-osios Akto signataras.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas