Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Petras PAPOVAS

Petras PAPOVAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas Zarasų - Visagino (Nr. 52) apygardoje,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: Petras.Papovas@lrs.lt, pepapo@lrs.lt

Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Gimė 1947 m. sausio 25 d. Zarasų rajono Mironiškių kaime daugiavaikėje valstiečių sentikių šeimoje. Rusas. Tėvai ir seneliai gimė Lietuvoje.

1970 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Po studijų dvejus metus dirbo Žemės ūkio akademijos (dabar - Žemės ūkio universitetas) mokomojo ūkio saugos darbų inžinieriumi. 1972-1974 metais - Rokiškio rajono Čedasų kolūkio inžinierius mechanikas.

1974-1980 m. dirbo Lietuvos veterinarijos akademijos mokomajame ūkyje vyriausiuoju inžinieriumi mechaniku, 1980-1988 metais - Zarasų rajono žemės ūkio valdybos viršininko pavaduotoju, Zarasų agropramoninio susivienijimo pirmininko pirmuoju pavaduotoju.

1996 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu paskirtas Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministru.

1972-1989 m. buvo TSKP narys. Lietuvos Atgimimo pradžioje dalyvavo Sąjūdžio veikloje. 1988 m. lapkričio 5 d. buvo išrinktas Lietuvos komunistų partijos Zarasų rajono komiteto pirmuoju sekretoriumi. Dalyvavo LKP atskiriant nuo TSKP.

LDDP narys. LDDP Zarasų rajono tarybos pirmininkas, LDDP tarybos prezidiumo narys. Moka rusų kalbą.

Žmona Audronė - ekonomistė. Turi tris suaugusius vaikus.

Parlamentinių ryšių su Čekijos Respublika, Izraelio Valstybės Knesetu, Kanada grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas