Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narė

Elvyra Janina KUNEVIČIENĖ

Elvyra Janina KUNEVIČIENĖ*

Seimo narė nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinkta Lazdynų (Nr. 9) apygardoje,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: elkune@lrs.lt

Buvo išrinkta į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Gimė 1939 m. gruodžio 9 d. Kėdainių rajono Kazokų kaime.

1948 m. gegužės 22 d. su tėvais sovietų valdžios ištremta į Krasnojarsko kraštą. 1964 m. baigė Krasnojarsko finansų technikumą, 1967 metais - Leningrado (Sankt Peterburgo) finansų ir ekonomikos institutą. Tais pačiais metais grįžo į Lietuvą. Dirbo "Audėjo" fabriko finansininke, dėstė Vilniaus universitete. 1972-1975 metais - Vilniaus universiteto aspirantė. Ekonomikos mokslų kandidatė (dabar - socialinių mokslų daktarė).

Iki 1991 m. dirbo Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi instituto Finansų katedros docente, nuo 1991 m. vasario iki 1992 m. liepos mėn. - Lietuvos Respublikos finansų ministre.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) valdybos narė, Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos tarybos narė.

Moka rusų kalbą.

Našlė.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narė.

Parlamentinių ryšių su Čekijos Respublika, Kuveito Valstybe, Ukraina, Vokietijos Federacine Respublika grupių narė.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas