Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Gediminas KIRKILAS

Gediminas KIRKILAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: Gediminas.Kirkilas@lrs.lt, gekirk@lrs.lt

Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Gimė 1951 m. rugpjūčio 30 d. Vilniuje, inžinieriaus ir mokytojos šeimoje. Be jo, šeimoje augo dar du broliai ir keturios seserys.

Baigė Vilniaus XXIII vidurinę mokyklą. Tarnavo sovietų laivyne. Nuo 1972 m. dirbo Paminklų restauravimo treste interjero restauratoriumi. Neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame institute (dabar - Pedagoginis universitetas) lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1982 m. dirbo Lietuvos komunistų partijos struktūrose, nuo 1986 metų - LKP Centro komiteto Kultūros skyriuje, LKP CK pirmojo sekretoriaus padėjėju. Atgimimo laikotarpiu buvo atsiskyrimo nuo TSKP šalininkas.

1990 m. išrinktas LKP CK sekretoriumi, po kelių mėnesių steigiamajame Lietuvos demokratinės darbo partijos suvažiavime - šios partijos pirmininko pavaduotoju. Nuo 1991 metų - Lietuvos demokratinės darbo partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas, 1993 m. laikinai ėjo tos partijos pirmininko pareigas. Redagavo ir leido savaitraštį rusų kalba "Golos Litvy" ("Lietuvos balsas").

1995 m. išleido knygą "Politinės pastabos laikui", yra paskelbęs per 400 straipsnių periodikoje.

Pomėgiai - tenisas ir filosofija.

Moka anglų ir rusų kalbas.

Žmona Liudmila. Turi suaugusį sūnų Rolandą ir dukterį Dianą.

Seimo delegacijos Šiaurės Atlanto Asamblėjoje narys.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Lenkijos Respublika, Taivaniu, Ukraina, Vokietijos Federacine Respublika grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas