Lietuvos Respublikos Seimas

1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Justinas KAROSAS

Justinas KAROSAS*

Seimo narys nuo 1996 11 25 iki 2000 10 18.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: Justinas.Karosas@lrs.lt, jukaro@lrs.lt

Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Gimė 1937 m. rugsėjo 7 d. Marijampolės rajono Sangrūdos kaime, valstiečių šeimoje.

1958-1963 metais studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Filosofijos katedroje.

Nuo 1982 metų - A. Humboldto fondo (VFR) stipendininkas. Stažavo Vienos, Manhaimo, Frankfurto prie Maino, Gieseno universitetuose. 1990-1992 metais Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekanas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete skaito socialinio pažinimo filosofijos paskaitų kursą. Parašė keletą knygų bei keliasdešimt straipsnių ideologijos ir vertybių teorijos klausimais. 1997 m. išleido 215 puslapių monografiją ta pačia tema.

Buvo TSKP narys, LKP partijos atsiskyrimo nuo TSKP šalininkas. Nuo 1990 m. - Lietuvos demokratinės darbo partijos vadovybės narys.

Moka vokiečių ir rusų kalbas.

Žmona Vida Zita - filologė, humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė.

Turi dukteris Aušrą ir Editą.

Seimo delegacijos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete vadovo pavaduotojas.

Seimo delegacijos ryšiams su Europos Parlamentu narys.

Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys.

Parlamentinių ryšių su Austrijos Respublika, Graikija ir Kipru, Italijos Respublika, Kuveito Valstybe, Vokietijos Federacine Respublika grupių narys.
*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas