Lietuvos Respublikos Seimas

Members of the Seimas 1996 - 2000

 1. Arvydas AKSTINAVIČIUS
 2. Raimundas ALEKNA (from 03/05/1997)
 3. Vilija ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ
 4. Danutė ALEKSIŪNIENĖ (from 04/23/1997)
 5. Nijolė AMBRAZAITYTĖ
 6. Laima Liucija ANDRIKIENĖ
 7. Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS
 8. Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS (from 04/24/1997)
 9. Audronius AŽUBALIS
 10. Alfonsas BARTKUS
 11. Julius BEINORTAS
 12. Juozas BERNATONIS (from 05/01/1998)
 13. Egidijus BIČKAUSKAS
 14. Kazys BOBELIS
 15. Vytautas BOGUŠIS
 16. Mindaugas BRIEDIS
 17. Sigita BURBIENĖ
 18. Stanislovas BUŠKEVIČIUS
 19. Algirdas BUTKEVIČIUS
 20. Audrius BUTKEVIČIUS
 21. Vytautas Aleksandras CINAUSKAS
 22. Algis ČAPLIKAS
 23. Vytautas ČEPAS
 24. Sigitas ČIRBA
 25. Regimantas ČIUPAILA
 26. Rimantas Jonas DAGYS
 27. Sofija DAUBARAITĖ
 28. Irena DEGUTIENĖ
 29. Rimantas DIDŽIOKAS
 30. Roma DOVYDĖNIENĖ
 31. Juozas DRINGELIS
 32. Vytautas DUDĖNAS
 33. Jadvyga DUNAUSKAITĖ
 34. Vytautas EINORIS
 35. Juozas GALDIKAS
 36. Povilas GYLYS
 37. Kęstutis GLAVECKAS
 38. Petras GRAŽULIS
 39. Arūnas GRUMADAS
 40. Romualda HOFERTIENĖ
 41. Gražina IMBRASIENĖ
 42. Žibartas Juozas JACKŪNAS
 43. Kęstutis JAKELIS (from 07/18/1999)
 44. Rasa JUKNEVIČIENĖ
 45. Česlovas JURŠĖNAS
 46. Sigitas KAKTYS
 47. Ramūnas KARBAUSKIS
 48. Justinas KAROSAS
 49. Algis KAŠĖTA
 50. Povilas KATILIUS
 51. Juozapas Algirdas KATKUS
 52. Gediminas KIRKILAS
 53. Vytautas Petras KNAŠYS
 54. Mindaugas KONČIUS
 55. Kazimieras Vytautas KRYŽEVIČIUS
 56. Saulius KUBILIŪNAS (from 11/17/1997)
 57. Andrius KUBILIUS
 58. Elvyra Janina KUNEVIČIENĖ
 59. Rytas KUPČINSKAS
 60. Bronislavas Juozas KUZMICKAS
 61. Kazimieras KUZMINSKAS
 62. Vytautas LANDSBERGIS
 63. Vaclovas LAPĖ
 64. Juozas LISTAVIČIUS
 65. Zygmunt MACKEVIČ
 66. Stasys MALKEVIČIUS
 67. Virginijus MARTIŠAUSKAS
 68. Jūratė MATEKONIENĖ
 69. Antanas MATULAS
 70. Alvydas MEDALINSKAS
 71. Nikolaj MEDVEDEV
 72. Rasa MELNIKIENĖ
 73. Gabriel Jan MINCEVIČ
 74. Jonas MOCARTAS (from 02/04/1997)
 75. Juozas OLEKAS
 76. Romualdas OZOLAS
 77. Nijolė OŽELYTĖ
 78. Vytautas PAKALNIŠKIS
 79. Feliksas PALUBINSKAS
 80. Petras PAPOVAS
 81. Algirdas Vaclovas PATACKAS
 82. Dainius Petras PAUKŠTĖ (from 04/09/2000)
 83. Saulius PEČELIŪNAS
 84. Simas Ramutis PETRIKIS
 85. Elena PETROŠIENĖ
 86. Algirdas PETRUSEVIČIUS
 87. Rimantas PLEIKYS
 88. Artur PLOKŠTO
 89. Mykolas PRONCKUS
 90. Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ
 91. Antanas RAČAS
 92. Arimantas Juvencijus RAŠKINIS
 93. Jurgis RAZMA
 94. Rūta RUTKELYTĖ
 95. Liudvikas SABUTIS
 96. Joana Danguolė SADEIKIENĖ
 97. Aloyzas SAKALAS
 98. Algimantas SALAMAKINAS
 99. Algirdas SAUDARGAS
 100. Algimantas SĖJŪNAS
 101. Jan SENKEVIČ (from 03/23/1997)
 102. Algirdas SYSAS
 103. Kęstutis SKREBYS
 104. Sigitas SLAVICKAS
 105. Rimantas SMETONA
 106. Česlovas Vytautas STANKEVIČIUS
 107. Antanas Napoleonas STASIŠKIS
 108. Alfredas Henrikas STASIULEVIČIUS
 109. Ona SUNCOVIENĖ
 110. Rimvydas Raimondas SURVILA (from 03/19/1999)
 111. Petras ŠAKALINIS
 112. Petras Antanas ŠALČIUS
 113. Saulius ŠALTENIS
 114. Kazimieras ŠAVINIS
 115. Marija ŠERIENĖ
 116. Irena ŠIAULIENĖ
 117. Gintaras ŠILEIKIS
 118. Albertas ŠIMĖNAS
 119. Jonas ŠIMĖNAS
 120. Virginijus ŠMIGELSKAS (from 05/15/2000)
 121. Antanas ŠVITRA
 122. Kęstutis TRAPIKAS
 123. Sigitas URBONAS
 124. Ignacas Stasys UŽDAVINYS
 125. Gediminas VAGNORIUS
 126. Alfonsas VAIŠNORAS
 127. Albinas VAIŽMUŽIS
 128. Jonas VALATKA
 129. Virmantas VELIKONIS (from 01/15/1998)
 130. Arvydas VIDŽIŪNAS
 131. Vladas VILIMAS
 132. Birutė Teodora VISOKAVIČIENĖ
 133. Vytenis Albertas ZABUKAS
 134. Emanuelis ZINGERIS
 135. Rolandas ZUOZA
 136. Vidmantas ŽIEMELIS
 137. Algis ŽVALIAUSKAS
  Vladimir JARMOLENKO (till 11/21/1999)
  Zigmantas POCIUS (till 11/03/1997)
  Raimundas Leonas RAJECKAS (till 08/20/1997)
  Jonas AVYŽIUS (till 07/07/1999)
  Mečys LAURINKUS (till 07/01/1998)
  Kęstutis VAITUKAITIS (till 05/14/2000)
  Virgilijus Vladislovas BULOVAS (from 04/01/1998 till 05/01/1998)
  Naglis PUTEIKIS (from 02/04/1997 till 04/24/1997)
  Vida STASIŪNAITĖ (till 04/08/2000)
  Laurynas Mindaugas STANKEVIČIUS (till 03/31/1998)
  Stasys STAČIOKAS (till 03/18/1999)
  Romualdas SIKORSKIS (till 03/05/1997)
  Ignas ALEŠKEVIČIUS (till 02/04/1997)
  Vincas GIRNIUS (till 02/04/1997)*
 Home

LR Seimas