Lietuvos Respublikos Seimas

1996 - 2000 m. kadencijos

Seimo narių sąrašas

 1. Arvydas AKSTINAVIČIUS
 2. Raimundas ALEKNA (nuo 1997 03 05)
 3. Vilija ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ
 4. Danutė ALEKSIŪNIENĖ (nuo 1997 04 23)
 5. Nijolė AMBRAZAITYTĖ
 6. Laima Liucija ANDRIKIENĖ
 7. Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS
 8. Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS (nuo 1997 04 24)
 9. Audronius AŽUBALIS
 10. Alfonsas BARTKUS
 11. Julius BEINORTAS
 12. Juozas BERNATONIS (nuo 1998 05 01)
 13. Egidijus BIČKAUSKAS
 14. Kazys BOBELIS
 15. Vytautas BOGUŠIS
 16. Mindaugas BRIEDIS
 17. Sigita BURBIENĖ
 18. Stanislovas BUŠKEVIČIUS
 19. Algirdas BUTKEVIČIUS
 20. Audrius BUTKEVIČIUS
 21. Vytautas Aleksandras CINAUSKAS
 22. Algis ČAPLIKAS
 23. Vytautas ČEPAS
 24. Sigitas ČIRBA
 25. Regimantas ČIUPAILA
 26. Rimantas Jonas DAGYS
 27. Sofija DAUBARAITĖ
 28. Irena DEGUTIENĖ
 29. Rimantas DIDŽIOKAS
 30. Roma DOVYDĖNIENĖ
 31. Juozas DRINGELIS
 32. Vytautas DUDĖNAS
 33. Jadvyga DUNAUSKAITĖ
 34. Vytautas EINORIS
 35. Juozas GALDIKAS
 36. Povilas GYLYS
 37. Kęstutis GLAVECKAS
 38. Petras GRAŽULIS
 39. Arūnas GRUMADAS
 40. Romualda HOFERTIENĖ
 41. Gražina IMBRASIENĖ
 42. Žibartas Juozas JACKŪNAS
 43. Kęstutis JAKELIS (nuo 1999 07 18)
 44. Rasa JUKNEVIČIENĖ
 45. Česlovas JURŠĖNAS
 46. Sigitas KAKTYS
 47. Ramūnas KARBAUSKIS
 48. Justinas KAROSAS
 49. Algis KAŠĖTA
 50. Povilas KATILIUS
 51. Juozapas Algirdas KATKUS
 52. Gediminas KIRKILAS
 53. Vytautas Petras KNAŠYS
 54. Mindaugas KONČIUS
 55. Kazimieras Vytautas KRYŽEVIČIUS
 56. Saulius KUBILIŪNAS (nuo 1997 11 17)
 57. Andrius KUBILIUS
 58. Elvyra Janina KUNEVIČIENĖ
 59. Rytas KUPČINSKAS
 60. Bronislavas Juozas KUZMICKAS
 61. Kazimieras KUZMINSKAS
 62. Vytautas LANDSBERGIS
 63. Vaclovas LAPĖ
 64. Juozas LISTAVIČIUS
 65. Zygmunt MACKEVIČ
 66. Stasys MALKEVIČIUS
 67. Virginijus MARTIŠAUSKAS
 68. Jūratė MATEKONIENĖ
 69. Antanas MATULAS
 70. Alvydas MEDALINSKAS
 71. Nikolaj MEDVEDEV
 72. Rasa MELNIKIENĖ
 73. Gabriel Jan MINCEVIČ
 74. Jonas MOCARTAS (nuo 1997 02 04)
 75. Juozas OLEKAS
 76. Romualdas OZOLAS
 77. Nijolė OŽELYTĖ
 78. Vytautas PAKALNIŠKIS
 79. Feliksas PALUBINSKAS
 80. Petras PAPOVAS
 81. Algirdas Vaclovas PATACKAS
 82. Dainius Petras PAUKŠTĖ (nuo 2000 04 09)
 83. Saulius PEČELIŪNAS
 84. Simas Ramutis PETRIKIS
 85. Elena PETROŠIENĖ
 86. Algirdas PETRUSEVIČIUS
 87. Rimantas PLEIKYS
 88. Artur PLOKŠTO
 89. Mykolas PRONCKUS
 90. Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ
 91. Antanas RAČAS
 92. Arimantas Juvencijus RAŠKINIS
 93. Jurgis RAZMA
 94. Rūta RUTKELYTĖ
 95. Liudvikas SABUTIS
 96. Joana Danguolė SADEIKIENĖ
 97. Aloyzas SAKALAS
 98. Algimantas SALAMAKINAS
 99. Algirdas SAUDARGAS
 100. Algimantas SĖJŪNAS
 101. Jan SENKEVIČ (nuo 1997 03 23)
 102. Algirdas SYSAS
 103. Kęstutis SKREBYS
 104. Sigitas SLAVICKAS
 105. Rimantas SMETONA
 106. Česlovas Vytautas STANKEVIČIUS
 107. Antanas Napoleonas STASIŠKIS
 108. Alfredas Henrikas STASIULEVIČIUS
 109. Ona SUNCOVIENĖ
 110. Rimvydas Raimondas SURVILA (nuo 1999 03 19)
 111. Petras ŠAKALINIS
 112. Petras Antanas ŠALČIUS
 113. Saulius ŠALTENIS
 114. Kazimieras ŠAVINIS
 115. Marija ŠERIENĖ
 116. Irena ŠIAULIENĖ
 117. Gintaras ŠILEIKIS
 118. Albertas ŠIMĖNAS
 119. Jonas ŠIMĖNAS
 120. Virginijus ŠMIGELSKAS (nuo 2000 05 15)
 121. Antanas ŠVITRA
 122. Kęstutis TRAPIKAS
 123. Sigitas URBONAS
 124. Ignacas Stasys UŽDAVINYS
 125. Gediminas VAGNORIUS
 126. Alfonsas VAIŠNORAS
 127. Albinas VAIŽMUŽIS
 128. Jonas VALATKA
 129. Virmantas VELIKONIS (nuo 1998 01 15)
 130. Arvydas VIDŽIŪNAS
 131. Vladas VILIMAS
 132. Birutė Teodora VISOKAVIČIENĖ
 133. Vytenis Albertas ZABUKAS
 134. Emanuelis ZINGERIS
 135. Rolandas ZUOZA
 136. Vidmantas ŽIEMELIS
 137. Algis ŽVALIAUSKAS
  Kęstutis VAITUKAITIS (iki 2000 05 14)
  Vida STASIŪNAITĖ (iki 2000 04 08)
  Vladimir JARMOLENKO (iki 1999 11 21)
  Jonas AVYŽIUS (iki 1999 07 07)
  Stasys STAČIOKAS (iki 1999 03 18)
  Mečys LAURINKUS (iki 1998 07 01)
  Virgilijus Vladislovas BULOVAS (nuo 1998 04 01 iki 1998 05 01)
  Laurynas Mindaugas STANKEVIČIUS (iki 1998 03 31)
  Zigmantas POCIUS (iki 1997 11 03)
  Raimundas Leonas RAJECKAS (iki 1997 08 20)
  Naglis PUTEIKIS (nuo 1997 02 04 iki 1997 04 24)
  Romualdas SIKORSKIS (iki 1997 03 05)
  Ignas ALEŠKEVIČIUS (iki 1997 02 04)
  Vincas GIRNIUS (iki 1997 02 04)*
 Pradžia  >  Istorija  >  1996 - 2000 m. Seimas

LR Seimas