Lietuvos Respublikos Seimas

Members of the Seimas 1992 - 1996

 1. Zenonas Petras ADOMAITIS
 2. Albinas ALBERTYNAS
 3. Vilija ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ
 4. Leonas ALESIONKA
 5. Nijolė AMBRAZAITYTĖ
 6. Laima Liucija ANDRIKIENĖ
 7. Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS
 8. Kazimieras ANTANAVIČIUS
 9. Vytautas ARBAČIAUSKAS
 10. Vytautas ASTRAUSKAS
 11. Arvydas BAJORAS
 12. Alvydas BALEŽENTIS
 13. Juozas Gediminas BARANAUSKAS
 14. Antanas BASKAS
 15. Julius BEINORTAS
 16. Aleksandras BENDINSKAS
 17. Juozas BERNATONIS
 18. Egidijus BIČKAUSKAS
 19. Romualdas Ignas BLOŠKYS
 20. Kazys BOBELIS
 21. Vytautas BOGUŠIS
 22. Vanda BRIEDIENĖ
 23. Vytautas Jurgis BUBNYS
 24. Antanas BŪDVYTIS
 25. Vytautas Algimantas BUINEVIČIUS
 26. Virgilijus Vladislovas BULOVAS
 27. Sigita BURBIENĖ
 28. Vladas BUTĖNAS
 29. Medardas ČOBOTAS
 30. Rimantas Jonas DAGYS
 31. Kęstutis DIRGĖLA
 32. Juozas DRINGELIS
 33. Arūnas EIGIRDAS
 34. Algirdas ENDRIUKAITIS
 35. Balys GAJAUSKAS
 36. Kęstutis GAŠKA
 37. Bronislavas GENZELIS
 38. Neris GERMANAS
 39. Alfonsas GIEDRAITIS
 40. Povilas GYLYS
 41. Petras GINIOTAS
 42. Algimantas Antanas GREIMAS
 43. Algirdas GRICIUS
 44. Romualda HOFERTIENĖ
 45. Arvydas IVAŠKEVIČIUS
 46. Bronislovas JAGMINAS
 47. Povilas JAKUČIONIS
 48. Juozas JANONIS
 49. Egidijus JARAŠIŪNAS
 50. Vladimir JARMOLENKO
 51. Leonardas Kęstutis JASKELEVIČIUS
 52. Gema JURKŪNAITĖ
 53. Česlovas JURŠĖNAS
 54. Vytautas JUŠKUS
 55. Antanas KAIRYS
 56. Vytautas KANAPECKAS
 57. Justinas KAROSAS
 58. Povilas KATILIUS
 59. Juozapas Algirdas KATKUS
 60. Gediminas KIRKILAS
 61. Feliksas KOLOSAUSKAS
 62. Kazimieras Vytautas KRYŽEVIČIUS
 63. Kęstutis KUBERTAVIČIUS
 64. Jonas KUBILIUS
 65. Andrius KUBILIUS
 66. Algirdas KUNČINAS
 67. Elvyra Janina KUNEVIČIENĖ
 68. Kazimieras KUZMINSKAS
 69. Vytautas LANDSBERGIS
 70. Vaclovas LAPĖ
 71. Linas Antanas LINKEVIČIUS
 72. Juozas LISTAVIČIUS
 73. Vytautas LIUTIKAS
 74. Albinas LOZURAITIS
 75. Ryšard MACIEJKIANIEC
 76. Valentinas MAČIULIS
 77. Stasys MALKEVIČIUS
 78. Rimantas MARKAUSKAS
 79. Nikolaj MEDVEDEV
 80. Leonas MILČIUS
 81. Gabriel Jan MINCEVIČ
 82. Petras Algirdas MIŠKINIS
 83. Alfonsas NAVICKAS
 84. Juozas NEKROŠIUS
 85. Antanas NESTECKIS
 86. Romualdas OZOLAS
 87. Jonas PANGONIS
 88. Petras PAPOVAS
 89. Algirdas Vaclovas PATACKAS
 90. Kęstutis Povilas PAUKŠTYS
 91. Gediminas Adolfas PAVIRŽIS
 92. Saulius PEČELIŪNAS
 93. Vytautas PETKEVIČIUS
 94. Valdas PETRAUSKAS
 95. Vytautas Petras PLEČKAITIS
 96. Artur PLOKŠTO
 97. Algirdas POCIUS
 98. Juras POŽELA
 99. Vincentas PRANEVIČIUS
 100. Mykolas PRONCKUS
 101. Antanas RAČAS
 102. Everistas RAIŠUOTIS
 103. Arimantas Juvencijus RAŠKINIS
 104. Algirdas RAŽAUSKAS
 105. Audrius RUDYS
 106. Benediktas Vilmantas RUPEIKA
 107. Algirdas SADKAUSKAS
 108. Aloyzas SAKALAS
 109. Algimantas SALAMAKINAS
 110. Algirdas SAUDARGAS
 111. Vytautas SAULIS
 112. Zbignev SEMENOVIČ
 113. Kęstutis SKREBYS
 114. Karolis SNEŽKO
 115. Mindaugas STAKVILEVIČIUS
 116. Antanas Napoleonas STASIŠKIS
 117. Saulius ŠALTENIS
 118. Irena ŠIAULIENĖ
 119. Zita ŠLIČYTĖ
 120. Vytautas ŠUMAKARIS
 121. Juozapas TARTILAS
 122. Algimantas Povilas TAURAS
 123. Mečislovas TREINYS
 124. Pranciškus TUPIKAS
 125. Kazimieras UOKA
 126. Ignacas Stasys UŽDAVINYS
 127. Gediminas VAGNORIUS
 128. Alfonsas VAIŠNORAS
 129. Albinas VAIŽMUŽIS
 130. Virmantas VELIKONIS
 131. Julius VESELKA
 132. Marijonas VISAKAVIČIUS
 133. Pranciškus Stanislavas VITKEVIČIUS
 134. Vytautas Vidmantas ZIMNICKAS
 135. Emanuelis ZINGERIS
 136. Juozas ŽEBRAUSKAS
 137. Vidmantas ŽIEMELIS
  Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS (till 11/25/1992)
  Juozas BASTYS (till 10/03/1995)
  Juozas BULAVAS (till 07/20/1995)
  Tautvydas LIDEIKIS (till 07/15/1993)*
 Home

LR Seimas